Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy

418 Kč
Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy
Autor: 
Tomek Gustav
Autor: 
Vávrová Věra
ISBN: 
978-80-7400-098-0
EAN: 
9788074000980
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 470 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Edice: 
C. H. Beck pro praxi
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
240
Související tituly: 

Kdy získává firma díky marketingu tržní kompetenci? V čem je síla marketingu? Řešení není jednoduché. Strana nabídky ( výrobce, obchod ) se stává stále diferencovanější a speciálnější a díky uplatnění nových metod, analytických i řídících, také dynamičtější. Na straně poptávky vystupuje nový typ zákazníka, který je informovanější a kritičtější, s větším sebevědomím, jenž se snadno nenechá svést všudypřítomnou reklamou. Management tedy nemůže nic ponechat náhodě. Je odpovědný za strategický úspěch. Je třeba mít stále na mysli, že sebelepší produktová idea neznamená nic, pokud se ji nepodaří uskutečnit v takové formě, aby byla v konkurenční soutěži nedosažitelná svými funkcemi a jejich technickým provedením, stejně jako vstupními materiály, použitými technologiemi a náklady. Východiskem zvýšení konkurenční schopnosti firmy je tedy požadavek postupné integrace do konkurenceschopného dodavatelského řetězce. Úkolem však není jen tvorba nové hodnoty pro zákazníka, ale i nové hodnoty zákazníka, který se svojí loajalitou stává partnerem firmy. Což jsou další předpoklady zvýšení konkurenční schopnosti firmy.