Jaroslav Procházka chirurg

322 Kč
Jaroslav Procházka chirurg
ISBN: 
8072624601
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 350 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
411
Formát: 
155x190 mm

Prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc., český chirurg, profesor Univerzity Karlovy, byl významnou osobností československé medicíny, oblíbeným učitelem a citlivým lékařem. Žil v do­bě převratných objevů v medicíně a svou prací od 30. let 20. století podstatně přispěl k pokrokům v lékařství. Byl zakladatelem moderní plicní chirurgie již koncem čtyřicátých let 20. století. Později se podílel na počátcích a rozvoji srdeční chirurgie v našem státě i v zahraničí. Byl průkopníkem v tomto oboru i v nesnadných podmínkách poválečných let a věnoval mu veškerý svůj talent a energii až do konce své aktivní činnosti. Patřil k hlavním signatářům »2000 slov«. Byl oblí­beným společníkem a vtipným vypravěčem s hlu­bokým vztahem k umění.

Kniha přináší pohled na Procházkovo dětství a mládí, na začátky a vývoj jeho práce v chirurgii, na závěr aktivního života. Je mozaikou složenou z jeho vlastních rukopisů a ze vzpomínek kolegů a přátel, které dokreslují Procházkovu osobnost a atmosféru na Chirurgické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Čtenáři zde naleznou nejen poutavé vylíčení převratných dob medicíny, ale také přehled operací provedených profesorem Procházkou, bibliografii jeho prací, soupis ocenění, vyznamenání a členství v odborných společnostech. Řada fotografií ze všech období života a reprodukce děl od přátel-malířů jsou za­řazeny pro dokreslení šíře jeho zájmů.

Obsah:

VZPOMÍNKY (Jaroslav Procházka)

Úvod

Dětství a mládí

Dětství v Kolíně

Gymnázium

Divadelní návštěvy Prahy

Sport a letní tábory

Prázdniny u babičky

Léta medicínských studií

Brno a Praha

Promoce a opět škola, tentokrát vojenská

Začátky v Hradci Králové

Za II. světové války, 1939-1945

Můj učitel Jan Bedrna

Moje cesta k hrudní a srdeční chirurgii

Rozvoj plicní chirurgie

Poznámky k rozvoji československé plicní chirurgie

Vznik, začátky a rozvoj srdeční chirurgie

První srdeční operace u nás - 1951

Přípravy k operacím na otevřeném srdci

Cesty v letech 1957 a 1959

Mimotělní oběh u nás

Úvahy na okraj

Poslední léta na klinice

Rok 1968 a »2000 slov«

Rok 1969 a pobyt v USA

Roky 1970-1976

Kuvajt

Problémy začínají

Roky další a mezihry

Závěr

VZPOMÍNKY SPOLUPRACOVNÍKŮ A PŘÁTEL

Začátky kardiochirurgie na chirurgické klinice v Hradci Králové (Vladimír Brzek)

Hradecká kardiochirurgie dnes (Jan Dominik)

Publikace prof. MUDr. Jaroslava Procházky, DrSc. (Zbyněk Vobořil)

Přehled plicních a srdečních operačních výkonů prof. MUDr. Jaroslava Procházky, DrSc. (Miroslava Králová, Vladimír Brzek, Jiří Jireš, Egon Procházka)

Jaroslav Procházka a dětská chirurgie (Hvězdoslav Stefan)

Jaroslav Procházka a urologie (Hvězdoslav Stefan)

Vzpomínky na mého učitele (Jiří Kovář)

Počátky cévní a koronární chirurgie na chirurgické klinice v Hradci Králové (Čestmír Reček)

Profesor Procházka a všeobecná chirurgie (Jan Bedrna ml.)

Dopis profesora Antonína Fingerlanda

Přínos profesora Procházky k rozvoji plicní chirurgie (Pavel Pafko)

Profesor Procházka a jeho přínos chirurgické léčbě plicní tuberkulózy (Jan Harrer)

Vzpomínka na »velkého Jaroslava« (Leo Steinhart)

Profesor Procházka v mých vzpomínkách (Jiří Blecha)

Vzpomínka na profesora Procházku a na operace v mimotělním oběhu (Ladislav Chrobák)

Vzpomínky (Karel Dlabal)

Osobní vzpomínky na pana profesora MUDr. Jaroslava Procházku, DrSc. (Miroslava Králová)

Profesor Jaroslav Procházka a Dětské kardiocentrum v Motole (Bohumil Hučín)

Personal recollections of Jaroslav Prochazka (Alexander Schirger)

Slovenskí kardiochirurgovia spomínajú (Jaroslav Siman)

Od profesora Procházky přes perfundovaná játra k profesoru DeBakeymu (Jaroslav Květina)

Zlaté ruce chirurga profesora Procházky (Emanuel Vlček)

O panu profesoru Procházkovi trochu jinak (Pavel Jandík)

Vzpomínky na pobyt profesora Procházky v Miami (Stáňa Nováková)

Professor Jaroslav Prochazka, Sc.Dr. (Hooshang Bolooki)

Epilog (Jitka Procházková)

O UMĚNÍ

Můj vztah k umění (Jaroslav Procházka)

Přátelství s výtvarnými umělci (Vladimír Suchánek)

Profesor Jaroslav Procházka je stále s námi (Luboš Sluka)

Vážený kolego (Jan Schmidt)

ZÁKLADNÍ ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE

Životopis prof. MUDr. Jaroslava Procházky, DrSc., v datech

Členství a čestné členství v odborných společnostech

Vyznamenání a medaile

Bibliografie a filmy

DOSLOV A PODĚKOVÁNÍ

Hlavní prameny a zdroje informací

AUTOŘI

JMENNÝ REJSTŘÍK