Jazykozpyt medicíny

220 Kč
Jazykozpyt medicíny
Podnázev: 
Knížka o medicínské terminologii nejen pro zdravotníky
ISBN: 
9788072625147
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 250 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
131
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzentky

prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků

Medicína a krásná literatura jdou velice dobře dohromady, dokladem je dlouhá řada píšících lékařů a ještě delší řada děl inspirovaných lékařskou profesí.

Autoři Jazykozpytu medicíny však nejsou spisovatelé. Milují češtinu, váží si jí a jako lékaři-internisté se snaží, aby i odborná čeština byla nejen srozumitelná, ale také svým způsobem krásná.

Jako širokou nabídku pro všechny, kdo mají zájem o český jazyk, zpracovali autoři populárně vědeckým způsobem řadu témat na pomezí medicíny a jazykovědy: medicína v umění a mezi lidmi, autorství medicínských názvů, eponyma, symboly v medicíně, medicínská terminologie a etymologie, historie medicínského jazyka, neologismy v medicíně a další. Cílem nebylo vyčerpávající shromažďování podrobných údajů, knížka není a rozsahem ani nemůže být výkladovým slovníkem či názvoslovným lexikonem. Autoři doufají, že se bude spíše číst než studovat a že čtenářům poskytne nejen zajímavé informace, ale i chvilky pobavení a pohody.

Obsah:

PŘEDMLUVA

I. JAZYK MEDICÍNY

Úvod do medicínské terminologie

Terminologie a nomenklatura

Zvláštnosti lékařské terminologie

Požadavky na správnou lékařskou terminologii

Chvála slovníků

Jazykové korpusy

Exkurze do lingvistiky

Pravopis a odborná terminologie aneb jak se to vlastně píše?

Etymologie aneb kde se to slovo vzalo?

II. HISTORIE MEDICÍNSKÉHO JAZYKA

Názvoslovné vzpomínky na minulost

Co vyprávějí staré písemnosti

Co se píše v Kropfově slovníku

Svědectví úmrtních matrik

Osudy názvosloví

Malý terminologický glosář k názvosloví

Jak a čím se léčilo

Léky

Pomíjivá sláva

Kdo léčil nemocné a pečoval o ně

Institucionální péče

Sestry aneb od pečování k ošetřovatelství

Historie pečovatelství a ošetřovatelství

Ošetřovatelská péče a ošetřovatelství

Diferencovaná péče

Proč se nyní vyjadřujeme jinak než dříve?

Jak se mluvilo a psalo začátkem minulého století

Trendy současného odborného jazyka

Neologismy v medicíně: verbalizace nových skutečností

»Takyterminologie«

III. MEDICÍNA V UMĚNÍ A MEZI LIDMI

Lékařská idiomatika aneb mudroslovná sbírka přísloví a rčení

Vybraná úsloví a rčení související s medicínou

Abecední slovníček lidových rčení s medicínskou tematikou

Malý idiomatický glosář

Jazyková ontogeneze aneb lidové výrazivo od přednarození až do posmrtí

Nekonvenční názvosloví aneb pikantní jazykověda

Lékařská hantýrka

Zvláštnosti lékařského slangu

Sterkologie

Názvosloví záchodové

O moči a močení

Nadávky

Medicína v krásné literatuře

Medicína nabízí svůj slovník

IV. PROČ SE TO TAK JMENUJE

Kdo to vymyslel? Autorství medicínských názvů

Pomníky a pomníčky aneb po kom se to vlastně jmenuje?

Od Eróta po Thanata

Malý biblicko-medicínský almanach

Symboly - zakódované výpovědi

Symboly inspirované lidským tělem

Symboly inspirované patologií

Náboženská symbolika a atributy světců

Tzv. ochranní světci

O čem vypovídají…

Symbolika kolem umírání a smrti

Piktogramy, panáčci a panenky

Pověry

Kde si příznakosloví také hledalo a našlo jména

Názvy etiopatogenetické

Pojmenování související s prognózou

Výrazivo kolem šedivých hlav

Glosář gerontologické terminologie

Stáří a staří

Nové poznatky v gerontologii vyžadují nové jazykové vyjádření

Zkratky a zkratková slova v medicíně

Latinské zkratky

Současný svět zkratek

ZÁVĚREM

PŘÍLOHY

Nejdůležitější anatomické názvy a jejich zkratky

Latinsko-řecké odborné termíny a jejich české ekvivalenty

Vybrané příklady

Méně často užívané odborné termíny a jejich české názvy

V textu zmíněné osobnosti, které daly jméno medicínským termínům

Klasifikační systémy - pořádek v medicínském názvosloví

MKN 10

Klasifikace TNM

Systém DRG (diagnosis related group)

Systém ošetřovatelských diagnóz - NANDA

Funkční klasifikace. Kvantifikační metody

Klasifikace NYHA

POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA