Kardiologie pro sestry intenzivní péče

425 Kč
Kardiologie pro sestry intenzivní péče
Autor: 
Kolář Jiří
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
9788072626045
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 500 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
4., doplněné a přepracované vydání
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
480
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzent

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice Praha, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

Již čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání „Koláře“ potvrzuje skutečnost, že jde o osvědčenou, moderní a hlavně oblíbenou učebnici, která představuje celou problematiku kardiologie, a to v rozsahu potřebném pro sestry intenzivní péče.

První část je věnována vyšetřovacím metodám v kardiologii a arytmiím s ohledem na úlohu sestry při vyšetřovacích a léčebných postupech na koronární jednotce. Zdůrazněna je elektrokardiografická diagnostika nejčastějších arytmií, která by měla patřit k základní kvalifikaci sestry intenzivní péče v kterémkoliv oboru.

Druhá část knihy přináší základní informace o ischemické chorobě srdeční a nabízí čtenářům současné názory na vyšetřovací a léčebné postupy u akutních a chronických forem tohoto onemocnění, u zánětlivých onemocnění srdce a u nejčastějších stavů náhlé oběhové nedostatečnosti.

Učebnice je určena zejména zdravotním sestrám pro jejich postgraduální vzdělávání a studentům vyšších zdravotních škol. Souhrn důležitých praktických a teoretických poznatků zde naleznou také studenti lékařství. Publikace je zárukou odborné úrovně a pedagogické přístupnosti dané problematiky.

Obsah:

Úvod

Předmluva ke čtvrtému vydání

Předmluva ke třetímu vydání

Předmluva k druhému vydání

Předmluva k prvnímu vydání

1. ANATOMIE SRDCE A CÉV

1.1. Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček)

1.2. Koronární oběh

1.3. Anatomie a fyziologické vlastnosti vodivého systému srdce (Jiří Kolář)

1.4. Vliv nervového systému na srdce a cévy

1.5. Anatomie cévní stěny

2. VYŠETŘOVACÍ METODY V KARDIOLOGII

2.1. Elektrokardiografie (Boris Šerf)

2.2. Zátěžová elektrokardiografie (ergometrie) (Jiří Kolář)

2.3. Ambulantní monitorování EKG (monitorování podle Holtera)

2.4. Rentgenové vyšetření hrudníku u srdečního selhání (Jaroslav Ort)

2.5. Radionuklidové metody (Jiří Kolář)

2.6. Echokardiografie (Vladimír Vondráček)

2.7. Pravostranná srdeční katetrizace (Jan Vojáček)

2.8. Selektivní koronarografie (Michael Aschermann)

2.9. Elektrofyziologické vyšetření (Miroslav Pšenička)

2.10. Poruchy acidobazické rovnováhy a jejich vyšetření (Pavel Pick)

3. ÚLOHA SESTRY PŘI VYŠETŘOVACÍCH POSTUPECH A VÝKONECH NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE (Jana Hrušková, Jiří Kolář)

3.1. Monitorování EKG

3.2. Otevření nitrožilního přístupu

3.3. Punkce podklíčkové nebo jugulární žíly

3.4. Měření centrálního žilního tlaku

3.5. Hemodynamické vyšetření pomocí Swanova-Ganzova katétru

3.6. Elektrická kardioverze

3.7. Dočasná kardiostimulace

3.8. Endotracheální intubace

3.9. Koronarografie

4. ATEROSKLERÓZA A ATEROGENEZE (Jiří Kolář)

4.1. Definice

4.2. Patologické obrazy aterosklerózy

4.3. Patogeneze aterosklerózy

4.4. Rizikové faktory aterogeneze

4.5. Prevence aterosklerózy

4.6. Hyperlipoproteinémie (Richard Češka)

5. ARYTMIE (Jiří Kolář)

5.1. Poznámky k patogenezi a klinice arytmií

5.2. Léčebné postupy u srdečních arytmií

5.3. Systematika nejznámějších arytmií (Jiří Kolář)

5.4. Syndrom chorého sinu (Miroslav Pšenička)

6. AKUTNÍ FORMY ISCHEMICKÉ SRDEČNÍ CHOROBY (Jiří Kolář)

6.1. Náhlá srdeční smrt

6.2. Akutní koronární syndrom

6.3. Nestabilní angina pectoris

6.4. Akutní infarkt myokardu - patogeneze a morfologie (Jiří Kolář)

6.5. Diagnostika akutního infarktu myokardu

6.6. Přehled léčebných postupů u akutního infarktu myokardu (Jiří Kolář)

6.7. Komplikace u akutního infarktu myokardu

6.8. Standardní sesterská péče o nemocné s akutním infarktem myokardu (Jiří Kolář, Jana Hrušková)

7. CHRONICKÉ FORMY ISCHEMICKÉ SRDEČNÍ CHOROBY (Jiří Kolář)

7.1. Námahová (stabilní) angina pectoris - patogeneze, klinika a vyšetření

7.2. Medikamentózní léčba anginy pectoris

7.3. Katetrizační léčba anginy pectoris

7.4. Kardiochirurgická léčba anginy pectoris (Jiří Kolář)

7.5. Netypické formy anginy pectoris (Jiří Kolář)

8. KARDIOMYOPATIE (Tomáš Paleček)

8.1. Hypertrofi cká kardiomyopatie

8.2. Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory

8.3. Dilatovaná kardiomyopatie

8.4. Restriktivní kardiomyopatie

8.5. Ostatní primární kardiomyopatie

8.6. Sekundární kardiomyopatie

9. JINÉ AKUTNÍ STAVY LÉČENÉ NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE

9.1. Levostranná srdeční nedostatečnost (Jan Vojáček)

9.2. Šokové stavy (Jiří Kolář)

9.3. Hypertenzní krize (Karel Horký)

9.4. Trombembolická nemoc. Plicní embolie (Vladimír Dytrych)

9.5. Infekční endokarditida (Vladimír Vondráček)

9.6. Myokarditida (Aleš Linhart)

9.7. Perikarditida (Vladimír Vondráček)

9.8. Akutní syndrom dechové tísně (Roman Škulec)

10. NEODKLADNÁ RESUSCITACE (Miroslav Pšenička)

10.1. Definice

10.2. Základní neodkladná resuscitace

10.3. Rozšířená neodkladná resuscitace

10.4. »Abeceda« neodkladné resuscitace podle P. Safara

10.5. Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace

10.6. Jednotlivé výkony při neodkladné resuscitaci

10.7. Praktické provedení kardiopulmonální resuscitace

10.8. Časná poresuscitační péče (Roman Škulec)

11. ZÍSKANÉ SRDEČNÍ CHLOPENNÍ VADY, OPERAČNÍ LÉČBA A POOPERAČNÍ INTENZIVNÍ PÉČE O NEMOCNÉ

11.1. Příčiny srdečních chlopenních vad a typy vad (Jiří Kolář)

11.2. Základní charakteristika jednotlivých chlopenních srdečních vad

11.3. Chirurgická léčba u srdečních chlopenních vad (Jan Tošovský)

11.4. Zásady sesterské péče o nemocného po operacích chlopně

12. AKUTNÍ UZÁVĚRY KONČETINOVÝCH TEPEN (Debora Karetová)

13. HEMODYNAMICKÉ ÚDAJE (Jiří Kolář)

13.1. Hodnoty tlaků v krevním řečišti

13.2. Hodnoty průtoků (objemů) v krevním řečišti

13.3. Hodnoty cévního odporu

13.4. Oběhové parametry

14. DOSLOV KARDIOCHIRURGA (Ivan Vaněk)

Zkratky

Seznam použitých termínů

Literatura

Rejstřík