Kardiomyopatie

581 Kč
Kardiomyopatie
ISBN: 
9788072626403
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 700 Kč
Sleva: 
17%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
250
Formát: 
195x280 mm

Tato publikace shrnuje informace o kardiomyopatiích známé do poloviny oku 2009 a nabízí je čtenáři ve formě, která nevyžaduje předběžné hlubší znalosti kardiologie. Kardiomyopatie nebyly v české literatuře tímto způsobem doposud zpracovány, proto autoři doufají, že jejich monografie pomůže kardiologům, internistům i praktickým lékařům k lepšímu pochopení této problematiky. Konečným cílem je pak lepší péče o pacienty s těmito onemocněními.

Monografie o kardiomyopatiích prof. Veselky a spolupracovníků je významným edičním činem, a to z několika důvodů. Především kardiomyopatie již dávno přestaly být ve své většině raritními chorobami, s nimiž se kardiolog setkává jen výjimečně a lékař s jinou specializací je téměř nevidí. Tato situace se zásadně změnila s rozvojem a zjemněním vyšetřovacích metod spolu s jejich širokou dostupností pro naši populaci, navíc narostlo i zásadním způsobem množství informací, které máme nyní o kardiomyopatiích k dispozici. Na druhé straně však nepochybně existují formy kardiomyopatií, které představují raritu a pamatovat si vše potřebné k těmto vzácným případům přesahuje zajisté i možnosti specializovaného kardiologa…

(z recenze prof. MUDr. Pavla Gregora, DrSc.)

Obsah:

1. Klasifikace a genetika kardiomyopatií

1.1. Úvod

1.2. Klasifikace American Heart Association

1.3. Klasifikace European Society of Cardiology

1.4. Genetika familiárních kardiomyopatií

1.5. Shrnutí

2. Hypertrofická kardiomyopatie

2.1. Úvod a definice

2.2. Patologicko-anatomický obraz

2.2.1. Makroskopický obraz

2.2.2. Mikroskopický obraz

2.3. Patogeneze a patofyziologie

2.4. Klinický obraz a průběh onemocnění

2.5. Diagnostika

2.6. Terapie

3. Restriktivní kardiomyopatie

3.1. Úvod

3.2. Patogeneze

3.3. Klinický obraz a diagnostika

3.4. Terapie

3.5. Amyloidóza

3.6. Srdeční sarkoidóza

3.7. Hemochromatóza

3.8. Systémová skleróza

3.9. Postiradiační restriktivní kardiomyopatie

3.10. Endomyokardiální nemoc

3.11. Endokardiální fibroelastóza

3.12. Idiopatická restrikční kardiomyopatie

4. Dilatační kardiomyopatie

4.1. Úvod

4.2. Patologicko-anatomický obraz

4.3. Patogeneze a patofyziologie

4.4. Klinický obraz

4.5. Diagnostika

4.6. Terapie

4.7. Nefamiliární a sekundární dilatační kardiomyopatie

5. Non-kompaktní kardiomyopatie

5.1. Definice a klasifikace

5.2. Historie poznání choroby

5.3. Epidemiologie

5.4. Patogeneze a genetické aspekty

5.5. Patologicko-anatomický a histologický obraz

5.6. Klinický obraz, průběh a prognóza

5.7. Diagnostika, zobrazovací metody

5.8. Léčba

5.9. Shrnutí

6. Arytmogenní kardiomyopatie

6.1. Úvod

6.2. Prevalence

6.3. Patofyziologie

6.4. Klinický obraz

6.5. Diagnostika

6.6. Prognóza

6.7. Terapie

6.8. Shrnutí

7. Tachykardií indukovaná kardiomyopatie

7.1. Úvod a definice

7.2. Výskyt

7.3. Patogeneze

7.4. Klinická manifestace a diagnostika

7.5. Léčba

7.6. Shrnutí

8. Tako-tsubo kardiomyopatie

8.1. Definice

8.2. Demografické charakteristiky

8.3. Epidemiologie

8.4. Patofyziologie

8.5. Klinický obraz

8.6. Diagnostika

8.7. Komplikace

8.8. Prognóza

8.9. Shrnutí

Seznam zkratek

Rejstřík