Kartelové a distribuční dohody

484 Kč
Kartelové a distribuční dohody
Autor: 
Kindl Jiří
Podnázev: 
teorie a praxe
ISBN: 
978-80-7400136-9
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 510 Kč
Sleva: 
5%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Edice: 
Beckova edice právní instituty
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
310

Publikace pojednává o ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb, o zákazu jejího vyloučení, omezení, nebo jiného jejího narušení či ohrožení. Zabývá se vývojem právní úpravy hospodářské soutěže na území České republiky od konce 19. století až po její současnou právní úpravu. Podává vysvětlení o dohodách narušujících hospodářskou soutěž uzavřených mezi konkurenty a mezi nekonkurenty, vysvětluje princip horizontálních a vertikálních dohod, blokových výjimek, smíšených a diagonálních dohod a důsledky porušení zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž.

Publikace je určena zejména právníkům, advokátům a studentům právnických fakult.