Katastr nemovitostí České republiky

527 Kč
Katastr nemovitostí České republiky
Autor: 
Kuba Bohumil
Autor: 
Olivová Květa
ISBN: 
80-7201-545-1
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 586 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
9. aktualizované
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
472
Formát: 
A5
Poznámka: 

Aktualizace podle stavu k 1. květnu 2005

Příručka podrobně informuje o současném stavu katastru nemovitostí České republiky a přináší poznatky z bohaté praxe katastrálních úřadů v oblasti evidování právních vztahů k nemovitostem. Reaguje na nejnovější změny, které vyplynuly z novelizace právních předpisů katastru nemovitostí, tj. vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, katastrálního zákona a zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech, zejména v jejich postavení, působnosti, ekonomickém řízení a v organizaci prací.

V knize je popsáno vytvoření nové soustavy katastrálních úřadů s územní působností v rozsahu krajů a zřízení katastrálních pracovišť jako jejich vnitřních organizačních jednotek, které existují zpravidla v sídlech dosavadních katastrálních úřadů. Rovněž je uvedena změna o novém začlenění správy centrální databáze katastru nemovitostí do přímé působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního z důvodu zajištění jednotného metodického řízení a jednotné aplikace celého informačního systému katastru nemovitostí. Zvláštní pozornost je věnována dálkovému přístupu k údajům katastru nemovitostí prostřednictvím internetu, včetně nejnovějších opatření o bezúplatném přístupu k jeho vybraným údajům. Tradičně jsou v příručce uvedeny informace, co je předmětem a obsahem katastru nemovitostí, jakými pravidly se řídí jeho vedení, kdy, jakým způsobem a podle jakých podkladů se zapisují do katastru nemovitostí vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem a další práva a údaje o nemovitostech, jaké jsou povinnosti těch, kteří se o něj starají nebo využívají jeho údajů, jaké jsou pokuty za porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí atd.

V příručce nechybí informace o vyhotovování geometrických plánů, o vytyčování a stabilizaci hranic pozemků a je doplněna řadou příkladů a praktických ukázek. Na závěr jsou uvedena úplná znění všech právních předpisů katastru nemovitostí a úplný adresář zeměměřických a katastrálních orgánů.