Kazuistiky z gynekologie a porodnictví; svazek 5

120 Kč
Kazuistiky z gynekologie a porodnictví
Autor: 
Holub Zdeněk
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072621440
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 120 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2002
Počet stran: 
136
Formát: 
155x225 mm

Z úvodu:

Význam pojmu kazuistika je odvozen od latinského slova casus (případ, příčina). Dobře zdokumentovaný a výstižně popsaný medicínský případ s kvalitním citačním přehledem je uznávanou literární formou, která má své nezastupitelné místo v odborné publicistice. V citačním systému Medline je pod oborem gynekologie a heslem „case report“ uvedeno 407 publikací. Kazuistické zpracování zajímavého případu přibližuje čtenáři některé medicínské diagnostické a terapeutické problémy, které jsou sice málo časté, ale svým dopadem mohou nepříznivě ovlivnit zdraví našich pacientek i kvalitu jejich života.

Editor této monografie vyzval řadu publikujících kolegů a kolegyň k sepsání kazuistik z jejich klinické praxe, tento výčet poté doplnil se souhlasem autorů kazuistikami již publikovanými v Československé a České gynekologii v devadesátých letech. Výběr prací obsáhl téměř celé spektrum jednotlivých subspecializací v oboru gynekologie a porodnictví. Byly přijaty a vybrány práce z oblasti operační gynekologie, asistované reprodukce, perinatologie, onkologie, dětské gynekologie, infekčních chorob, genetiky a sexuologie. Některé práce byly doplněny komentářem editora nebo autora, zejména ty, kde by současné znalosti a názory byly již v rozporu s dříve publikovanými informacemi.

Významným dílem se na předchozím uveřejnění některých prací v Československé a posléze České gynekologii podílel profesor MUDr. Jiří Presl, DrSc., který svou prací a dlouholetou činností ve funkci vedoucího redaktora výrazně ovlivnil kvalitu a tvář časopisu. Tato monografie je věnována profesorovi Preslovi jako výraz hluboké úcty a poděkování za jeho práci, kterou učinil pro časopis Česká gynekologie, Českou gynekologickou a porodnickou společnost i pro naše pacientky.

Obsah:

I. OPERAČNÍ GYNEKOLOGIE

Laparoskopie a syndrom testikulární feminizace

Laparoskopická hysterektomie provedená harmonickým skalpelem u žen s kardiovaskulárními chorobami

Poranění pánevních a břišních cév v průběhu radikální gynekologické operace

Kompresívní léze brachiálního plexu jako komplikace laparoskopické operace

Dva případy simultánní gravidity

Opakované operační intervence při DIC po císařském řezu

Opakované úspěšné těhotenství po operační léčbě aplazie pochvy a děložního hrdla

II. ASISTOVANÁ REPRODUKCE

Užití vysoce čištěného FSH v řízené ovariální hyperstimulaci v programu IVF/ET - první těhotenství a porod v České republice

Těhotenství po intratubárním přenosu rozmrazených embryí z darovaných oocytů

První těhotenství v České republice dosažené kombinací MESA - ICSI: předběžné sdělení

Úspěšné těhotenství a porod po asistované fertilizaci v programu IVF a ET v ÚPMD

III. PERINATOLOGIE

Sakrální teratom a postnatální průběh

HELLP syndrom

HELLP syndrom jako forma pozdní gestózy

Abrupce placenty s rozvojem diseminované intravaskulární koagulace

Porod zadní poševní klenbou po předchozí serkláži

Donošené abdominální těhotenství

Syfilis v graviditě - aktuální epidemiologický problém

Těhotenství a porod při myodystrofii Leyden-Moebius

IV. ONKOLOGIE

Ovariální karcinom a iliakofemorální by-pass - radikální operační léčba

Adenosarkom děložního těla u 19leté pacientky

Terapie ovariálního karcinomu v těhotenství

Lobulární karcinom mléčné žlázy zachycený a biopticky rozpoznaný probatorní kyretáží endometria

Agresívny angiomyxóm v oblasti panvy a priľahlých tkanív a orgánov u ženy

Adenomyóza jako možný projev dlouhodobé léčby tamoxifenem

V. DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

Recidivující hemoragické cysty vaječníku u čtrnáctileté dívky

Zvláštní nádor v klenbě pochvy

VI. INFEKCE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

Infekce Chlamydia trachomatis u nulipary

VII. GENETIKA

Chromosomální markery a balancované translokace v etiologii dysfertility

VIII. SEXUOLOGIE

Byl Adolf Hitler neplodný?

Neobvyklá komplikácia pohlavného styku