Klimakterická medicína, 2. vydání

175 Kč
Klimakterická medicína
Autor: 
Fait Tomáš
ISBN: 
9788073453428
EAN: 
9788073453428
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 195 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Maxdorf
Vydání: 
2. doplněné
Edice: 
Farmakoterapie pro praxi
Rok vydání: 
2013
Počet stran: 
120
Formát: 
110x190 mm

Klimakterická medicína je hraniční obor sledující změny ženského organismu spojené s estrogenní nedostatečností a možnosti jejich prevence i léčby. Vzhledem ke stárnutí populace je to odvětví medicíny potřebné pro udržení kvality života. Kniha obsahuje stručný přehled základních otázek klimakterické medicíny – seznamuje se studiemi věnujícími se vlivu jednotlivých léčebných modalit na akutní klimakterický syndrom, urogenitální atrofii a osteoporózu jako hlavní oblasti projevu estrogenního deficitu, zabývá se otázkami rizik terapie a věnuje se i kontroverzním tématům vlivu hormonální substituční terapie na kardiovaskulární systém, s věkem spojené nemoci oka, kolorektální karcinom či degenerativní nemoci nervového systému a demence. Zvláštní kapitoly jsou věnovány jednotlivým preparátům hormonální substituční terapie, skupině STEARs, fytoestrogenům a alternativám hormonální léčby. Závěrečná kapitola předkládá styčné body současných světových i našich doporučení pro postupy v klimakterické medicíně.