Klinická fyziologie krevního oběhu

818 Kč
Klinická fyziologie krevního oběhu
Autor: 
Fejfar Zdeněk
Autor: 
Přerovský Ivo
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072621300
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 890 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
3., přepracované a rozšířené vydání
Rok vydání: 
2002
Počet stran: 
361
Formát: 
195x280 mm
Poznámka: 

Recenzent

prof. MUDr. Lubor Vokrouhlický, DrSc.

Z předmluvy:

Naši civilizaci charakterizuje stoupající výskyt kardiovaskulárních nemocí. V začátku minulého století se onemocnění srdce a cév podílela na celkové úmrtnosti čtyřmi procenty, dnes je to víc než v padesáti procentech. Přispěl k tomu měnící se styl života a prostředí. Změnila se skladba stravy, uspořádání života společnosti, stoupá psychosociální stres, to vše má vliv i na epidemii kardiovaskulárních onemocnění. Také struktura kardiovaskulárních onemocnění se změnila. V první třetině dvacátého století byla v popředí revmatická choroba srdce s pankarditidou, s chlopenními vadami a srdeční nedostatečností. Ve vyšším věku to byly mozkové cévní příhody s častější hemoragií u hypertoniků než s infarktem z okluze některé mozkové tepny. Infarkt myokardu byl vzácný a začal se klinicky rozpoznávat až ve třicátých letech. Nyní se stává celosvětově nejčastější příčinou úmrtnosti ischemická choroba srdeční a na druhém místě jsou cévní onemocnění mozku s převahou trombotického uzávěru tepny poškozené aterosklerózou. V nemocnosti vedou poruchy žilního oběhu.

Proto jsme v tomto vydání klinické fyziologie krevního oběhu dali do popředí statě o ateroskleróze, o vaskulární trombóze a o systémové a plicní hypertenzi. Na ně navazují druhotné poruchy srdce. Nejvíce nových poznatků se získalo v posledních letech o patogenezi a léčbě ischemické choroby srdeční, mozkových cévních příhod, srdečního selhávání a poruch rytmu. Nové pohledy jsme získali na vývoj koronární cirkulace, na poškození myokardu při reperfúzi a také na možnosti adaptace srdce na hypoxii. Každá kapitola je zpracována monograficky s literárními odkazy. Zařadili jsme do nich také principy terapie a prevence.

Obsah:

1. Řízení a dynamika krevního oběhu

2. Ateroskleróza

3. Trombóza

4. Poruchy regulace krevního tlaku

5. Patofyziologie plicního oběhu

6. Srdeční selhání

7. Patofyziologie ischémie a infarktu myokardu

8. Ischemické a reperfúzní poškození myokardu

9. Protekce ischemického myokardu - dlouhodobá adaptace a precondition

10. Vývoj krevního zásobení srdečního svalu

11. Patofyziologie arytmií

12. Patofyziologie mozkové cirkulace

Epilog

Rejstřík