Klinická onkologie

2,200 Kč
Klinická onkologie
Autor: 
Klener Pavel
ISBN: 
8072621513
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 2200 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2002
Počet stran: 
686
Formát: 
195x250 mm
Poznámka: 

Recenzenti

MUDr. Eva Helmichová, CSc.

Ambulantní onkologické centrum, Praha

prof. MUDr. Jean Klastersky

Université Libre de Bruxelles, Institute Jules Bordet

prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.

Národný onkologický ústav, Bratislava

Profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc., připravil se svými spolupracovníky dosud největší monografii oboru onkologie v naší odborné literatuře. Svým rozsahem i bohatou obrazovou dokumentací jde o zcela unikátní monografii, která shrnuje nejnovější poznatky o léčbě zhoubných nádorových onemocnění. Dvě základní části monografie - obecná a speciální - poskytují vyčerpávající přehled aktuálního stavu našich znalostí o nádorových onemocněních ze všech hledisek. Hlavní autor přizval ke spolupráci doc. MUDr. J. Abrahámovou, DrSc., doc. MUDr. L. Petruželku, CSc., doc. MUDr. J. Žaloudíka, CSc., MUDr. J. Mališe, CSc., MUDr. Z. Matějovského a MUDr. V. Faita, CSc.

Publikace získala v roce 2003 Cenu Josefa Hlávky, Cenu IPVZ za nejlepší vědeckou publikaci a Staškovu cenu/Cenu Nadačního fondu dr. Paula Adriana Jana Janssena.

Kniha, která se formou a technickým provedením vyrovná nejlepším americkým učebnicím, pokrývá jak obecnou onkologii, tak onkologii speciální, věnovanou jednotlivým typům nádorových chorob. Proto se na ní podílelo více autorů, vesměs našich předních onkologů. (.) Kniha je podle mého kompendiem, v němž je pojednáno o celé oblasti tohoto náročného oboru medicíny. Profesor Klener a jeho spolupracovníci odevzdali obdivuhodný kus práce.

Obsah:

A. KLINICKÁ ONKOLOGIE - OBECNÁ

1. Úvod

2. Epidemiologie nádorů

3. Základní regulační pochody

4. Etiologie a patogeneze nádorového procesu

5. Patologie nádorů

6. Diagnostika nádorových onemocnění

7. Klasifikace nádorových onemocnění a staging

8. Prevence nádorových onemocnění

9. Chirurgická léčba

10. Radioterapie

11. Chemoterapie

12. Hormonální léčba

13. Biomodulační léčba (imunoterapie)

14. Jiné léčebné metody

15. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

16. Posuzování léčebné odpovědi

17. Posuzování kvality života

18. Intenzívní péče v onkologii

19. Komplikace nádorových onemocnění, podpůrná a doplňková léčba

20. Rehabilitace u onkologicky nemocných

21. Paliativní léčba a terminální péče

22. Specifické problémy onkologie

23. Ekonomické problémy

24. Organizace onkologické péče a vzdělání v onkologii

25. Onkologický výzkum v ČR a informační zdroje

B. KLINICKÁ ONKOLOGIE - SPECIÁLNÍ

26. Nádory CNS

27. Nádory oka, očních adnex a orbity

28. Nádory hlavy a krku

29. Nádory plic a pleury

30. Nádory z mediastinálních struktur

31. Nádory trávicí trubice

32. Nádory jater

33. Nádory žlučového ústrojí

34. Nádor pankreatu

35. Nádory ledvin

36. Nádory odvodných cest močových

37. Nádory mužských pohlavních orgánů

38. Nádory ženských pohlavních orgánů

39. Nádorová onemocnění trofoblastu

40. Nádorová onemocnění prsu

41. Zhoubné nádory kůže (kromě melanomu)

42. Maligní melanom

43. Sarkomy měkkých tkání

44. Osteosarkomy

45. Nádorová onemocnění sdružená s AIDS

46. Nádory žláz s vnitřní sekrecí

47. Nádorová onemocnění krvetvorné tkáně

48. Nádory u dětí

49. Diseminovaný nádor s neznámým prvotním ložiskem

50. Referenční hodnoty některých laboratorních vyšetření