Klinická psychiatrie v denní praxi

252 Kč
Klinická psychiatrie v denní praxi
Autor: 
Raboch Jiří
Autor: 
Pavlovský Pavel
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
9788072625864
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 290 Kč
Sleva: 
13%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
158
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzenti

MUDr. Marius Byss

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

Moderní učebnice je zaměřena na potřeby klinické praxe - soustřeďuje záměrně pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku, s nimiž se bude ve své každodenní praxi setkávat běžný lékař a které bude muset také sám řešit. Neopakuje údaje o všech duševních poruchách v celé jejich šíři, včetně teoretických základů, ale věnuje se vybraným onemocněním podrobněji, než bývá obvyklé v základních učebnicích.

Obsah:

Úvod

Akutní stavy v psychiatrii (P. Pavlovský)

Klinické obrazy podle MKN-10

Stavy, které mohou připomínat psychotická onemocnění

Demence a jiné poruchy kognitivních funkcí (R. Jirák)

Co jsou kognitivní funkce?

Co jsou demence?

Diagnostika demencí

Epidemiologie demencí

Demence na podkladě atrofickodegenerativním

Sekundární (symptomatické) demence

Návykové nemoci (P. Popov)

Základní principy terapie

Přehled terapeutických modalit, instituce, způsoby léčby

Poruchy vyvolané užíváním alkoholu (F10)

Přehled dalších důležitých terapeutických postupů používaných u jednotlivých poruch

Časná intervence

Detoxifikace

Senzitizace

Terapie duálních diagnóz

Terapie cravingu

Poruchy vyvolané užíváním opioidů (F11)

Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů (F12)

Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik (F13)

Poruchy vyvolané užíváním kokainu (F14)

Poruchy vyvolané užíváním jiných stimulancií, včetně kofeinu (F15)

Poruchy vyvolané užíváním halucinogenů (F16)

Poruchy vyvolané užíváním tabáku (F17)

Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel (F18)

Poruchy vyvolané užíváním několika látek a užíváním jiných psychoaktivních látek (F19)

Patologické hráčství, gambling (F63)

Deprese a sebevražedné jednání v klinické praxi (J. Raboch)

»Normální« smutek

Porucha přizpůsobení (F43.2)

Periodická depresivní porucha

Dystymie (F34.1)

Organické deprese

Terapie

Sebevražda

Závěry

Úzkostné poruchy (H. Papežová)

Diagnostický postup

Fobické úzkostné stavy (F40)

Jiné úzkostné poruchy (F41)

Obsedantně-kompulzivní porucha (F42)

Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení (F43)

Psychoterapie

Farmakoterapie

Průběh a prognóza

Závěr

Somatoformní poruchy (H. Papežová)

Somatoformní poruchy podle MKN-10

Diferenciální diagnostika

Základní terapeutické metody

Průběh onemocnění a prognóza

Závěr

Literatura

Poruchy spánku (H. Papežová)

Diagnostická kritéria, rozdělení poruch spánku a základní charakteristiky

Vyšetření poruch spánku

Terapie

Průběh onemocnění a prognóza

Dětská psychiatrie (D. Janotová)

Nejčastější dotazy a vhodné odpovědi

Terapie

Etiologie

Diagnostika

Diagnostické kategorie MKN-10

Psychiatrická péče a právní normy (L. Procházka)

Práva duševně nemocných

Poučení nemocného

Souhlas nemocného

Povinná mlčenlivost

Hospitalizace bez souhlasu duševně nemocného

Povinné léčení protialkoholní a protitoxikomanické

Způsobilost k právním úkonům