Klinická revmatologie

1,780 Kč
Klinická revmatologie
Autor: 
Pavelka Karel
Autor: 
Rovenský Jozef
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072621742
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 2000 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2003
Počet stran: 
952
Formát: 
195x280 mm
Poznámka: 

Recenzent

prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, LF a FN Hradec Králové, II. interní klinika

Dosud největší a plně barevná monografie je mimořádným dílem specialistů, kteří propojili poznatky nejnovějšího vědeckého výzkumu s klinickými aspekty revmatických onemocnění. Kniha, která se obsahem i formou vyrovná předním světovým monografiím, pokrývá jak revmatologii obecnou, tak speciální, věnovanou jednotlivým typům onemocnění. Součástí jsou i kapitoly věnované ortopedii, fyziatrii a dalším hraničním oborům. Publikace je určena revmatologům, internistům, ortopedům, fyziatrům, neurologům; neměla by však chybět v knihovnách všeobecných lékařů a vůbec všech lékařů, kteří se v rámci své specializace setkávají s pacienty trpícími chorobami pohybové soustavy.

V roce 2004 obdržela kniha Cenu prezidia České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Od vydání učebnice revmatologie v tehdejším Československu uplynulo téměř patnáct let. V předmluvě její autoři uvedli, že obor prošel během čtyřiceti let bouřlivým rozvojem. V posledním desetiletí však došlo doslova k vědecké explozi a exponenciálnímu nárůstu informací. Vědečtí a pedagogičtí pracovníci Revmatologického ústavu v Praze a Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanech byli tedy postaveni před úkol připravit novou základní publikaci, která by reflektovala všechny nové poznatky oboru. Autorský kolektiv si dal za cíl připravit text, který by pokrýval komplexní potřeby akademických i praktických revmatologů, ale také dalších specialistů - především internistů, praktických lékařů a ortopedů. Jde principiálně o klinickou monografii, ale jsou zapracovány rovněž základní nové poznatky, nutné k pochopení celé problematiky.

Zkušený autorský kolektiv a renomované nakladatelství předkládají úctyhodné dílo, které chce jak svým rozsahem, tak bohatou dokumentací splnit aktualizované požadavky na denní praxi, na praktické vzdělávání v hlavních revmatologických a imunologických oborech a současně chce sloužit i pro postgraduální vzdělávání. Kniha představuje nové a ucelené zpracování oborů zabývajících se onemocněními pohybové soustavy a umožňuje interdisciplinární pohled na nejdůležitější oblasti péče o pacienty. Zprostředkovává celkový a podrobný pohled přehledně a didakticky jasným členěním. Poskytuje snadný a rychlý přístup ke všem důležitým informacím v zájmu časné diagnostiky, ověřeného terapeutického postupu a dalšího sledování v oblasti primární péče s návazností na další stupně odborné a specializované péče. Je rovněž příjemným zjištěním jak autorského kolektivu, tak i nakladatele a všech spolupracovníků, že kolegiální spolupráce českých a slovenských revmatologů pokračuje i v nových podmínkách. Jejím výrazem je mimo jiné i tato monografie.

Obsah:

Autorský kolektiv

I. OBECNÁ ČÁST

1. Zánět

2. Autoimunita

3. Prostaglandiny

4. Cytokiny, růstové faktory, adhezívní molekuly

5. Stručný přehled morfologie kloubů

6. Vyšetřování pohybového aparátu

7. Laboratorní vyšetřovací metody v revmatologii

8. Bílkoviny akutní fáze a jejich využití v revmatologii

9. Revmatoidní faktory

10. Antinukleární protilátky

11. HLA-systém a jeho význam v revmatologii

12. Vyšetření synoviální tekutiny

13. Zobrazovací metody v revmatologii

14. Ukazatele kostního metabolismu

15. Kostní denzitometrie

16. Klasifikace revmatických onemocnění

17. Epidemiologie a revmatické choroby

II. SPECIÁLNÍ ČÁST

18. Revmatoidní artritida

19. Juvenilní idiopatická artritida

20. Další revmatická onemocnění v dětském věku

21. Systémový lupus erythematodes

22. Antifosfolipidový syndrom

23. Systémová sklerodermie

24. Idiopatické zánětlivé myopatie

25. Vaskulitidy

26. Sjögrenův syndrom

27. Překryvné syndromy

28. Polymyalgia rheumatica a obrovskobuněčná (temporální) arteriitida

29. Panikulitidy

30. Relabující polychondritida

31. Lymfomatoidní granulomatóza

32. Neutrofilní dermatózy

33. Séronegativní spondylartritidy - ankylozující spondylitida

34. Reaktivní artritidy

35. Osteoartróza

36. Infekce a artritidy

37. Revmatická horečka

38. Artropatie indukované krystaly

39. Dialyzační osteoartropatie

40. Amyloidóza

41. Revmatologické projevy při některých vrozených krvácivých chorobách

42. Muskoloskeletální projevy při ostatních vrozených poruchách metabolismu

43. Ehlersův-Danlosův syndrom

44. Muskuloskeletální projevy primárních hyperlipoproteinémií

45. Revmatologické projevy u pacientů s endokrinními chorobami

46. Primární protilátkové deficience

47. Vybrané dědičné poruchy a jejich muskuloskeletální projevy

48. Progresívní osifikující myozitida

49. Artropatie při nádorových onemocněních

50. Plazmocytom a jeho muskuloskeletální příznaky

51. Neurovaskulární choroby

52. Osteoporóza

53. Rachitida a osteomalacie

54. Difúzní idiopatická skeletální hyperostóza - ankylozující hyperostóza

55. Pagetova kostní nemoc - osteitis deformans

56. Osteonekróza

57. Tietzův syndrom a kostochondritida

58. Ortopedická syndromologie v klinické revmatologii

59. Mimokloubní revmatismus

60. Fibromyalgie a chronický únavový syndrom

61. Vertebrogenní algické syndromy

62. Palindromický revmatismus

63. Intermitentní hydrops kloubů

64. Multicentrická retikulohistiocytóza

65. Pigmentová vilonudulární synovitida

66. Postižení pohybového ústrojí při sarkoidóze

67. Muskuloskeletální projevy skorbutu

68. Postižení pohybového systému a kůže při onemocněních pankreatu

69. Cystická fibróza

70. Artropatie při chorobách jater

71. Těhotenství u žen se systémovým onemocněním pojiva

72. Některé akutní stavy a život ohrožující komplikace u difúzních chorob pojiva

73. Farmakoterapie bolesti

74. Nesteroidní antirevmatika

75. Chorobu modifikující antirevmatické léky

76. Glukokortikoidy

77. Intraartikulární a intralezionální léčba v revmatologii

78. Revmatologická rehabilitace

79. Pohybová léčba bolestivých zad

80. Revmatoortopedie

81. Sociální problematika revmatických onemocnění