Klinické PET a PET/CT

747 Kč
Klinické PET a PET/CT
Autor: 
Votrubová Jana
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
9788072626199
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 900 Kč
Sleva: 
17%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
400
Formát: 
195x280 mm
Poznámka: 

Recenzenti:

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
I. interní klinika - klinika hematologie 1. LF UK a VFN Praha

doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc

Hybridní zobrazovací metoda pozitronové emisní tomografie (PET) a počítačové tomografie (CT) představuje kombinaci funkčního a morfologicko-anatomického celotělového zobrazování. Záměrem autorů je podat ucelený přehled o základních principech PET, CT a hybridního zobrazování a o nejdůležitějších klinických indikacích. Těžiště publikace »Klinické PET a PET/CT« je v onkologické problematice, která tvoří většinu indikací k hybridnímu vyšetření. Kromě vyhledávání ložisek maligních nádorů, stagingu a kontroly terapeutického efektu zvolené léčby je pozornost věnována epileptologii, kardiologii a vyhledávání zánětlivých ložisek.

Nakladatelství Galén děkuje Nemocnici Na Homolce za spolupráci a podporu při vydání této publikace.

Obsah:

Úvod (Jana Votrubová)

Historie (Jana Votrubová)

Klinické využití (Jana Votrubová)

1. Pozitronová emisní tomografie (Otakar Bělohlávek)

2. Principy výpočetní tomografie a metodika vyšetření (Jiří Ferda)

2.1. Principy výpočetní tomografie

2.2. Strategie vyšetření výpočetní tomografií

2.3. Intervence pod CT kontrolou

3. Registrace a fúze obrazů (Otakar Bělohlávek)

4. Hybridní zobrazování PET/CT (Jana Votrubová, Pavel Máca)

5. Radiační ochrana (Otakar Bělohlávek)

6. Hodnocení nálezu a možné omyly (Jana Votrubová, Jaroslav Ptáček)

7. Nádory centrální nervové soustavy (Otakar Bělohlávek)

8. Nádory hlavy a krku (Iva Kantorová)

9. Nádory štítné žlázy (Iva Kantorová)

10. Nádory plic (Jana Votrubová)

11. Nádory trávicí trubice (Jana Votrubová)

11.1. Nádory jícnu

11.2. Nádory žaludku

11.3. Kolorektální karcinom (CRC)

12. Nádory pankreatu (Jana Votrubová)

13. Nádory jater, žlučníku a žlučových cest (Jana Votrubová)

14. Urologické nádory (Jana Votrubová)

14. 1. Karcinom močového měchýře

14.2. Karcinom ledvin

14.3. Karcinom prostaty

14.4. Testikulární nádory

15. Gynekologické nádory (Jana Votrubová)

15.1. Karcinom děložního hrdla

15.2. Karcinom ovarií

16. Karcinom mammy (Jana Votrubová)

17. Nádory muskuloskeletálního systému (Jana Votrubová, Hana Křížová)

18. Lymfomy (Jana Votrubová)

19. Melanom (Jana Votrubová)

20. Nádory dětí a dospívajících (Edita Kabíčková)

20.1. Maligní lymfomy

20.2. Nádory muskuloskeletálního systému

21. Kardiologie (Antonín Fikrle)

21.1. Úvod

21.2. Perfuze myokardu

21.3. Metabolismus myokardu

21.4. Klinický význam PET u nemocných se známou či suspektní ischemickou chorobou srdeční

21.5. Inervace myokardu

21.6. Hybridní PET/CT

21.7. Závěr

22. Neurologie (Zdeněk Vojtěch)

22.1. Úvod

22.2. PET v epileptologii

22.3. Koregistrace

23. Záněty (M. Jarůšková)

23.1. Úvod

23.2. Horečky neznámého původu