Kmenové buňky

210 Kč
Kmenové buňky
Autor: 
Filip Stanislav
Autor: 
Mokrý Jaroslav
Autor: 
Hruška Ivan
Podnázev: 
Biologie, medicína, filozofie
ISBN: 
8072624016
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 350 Kč
Sleva: 
40%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
223
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Poslední kus se slevou 40%

Kniha se zabývá kmenovými buňkami z různých pohledů - z pohledu biologie, medicíny a filozofie. Vznáší některé otázky a nabízí odpovědi k této problematice. Připomeňme si ty nejdůležitější: je možné přimět buňky jednoho typu tkáně, aby vypadaly a chovaly se jako buňky jiné tkáně? Dochází k těmto změnám přirozeně? A mohly by se takové projevy plasticity kmenových buněk použít v léčbě některých nemocí? Jak se řeší problémy bioetiky?

V klinické části se kniha snaží řešit některé otázky nemoci, které vznikají následkem destrukce nebo dysfunkce určitého počtu buněčných typů v postižené tkáni. Studie na zvířatech ukazují, že transplantací buď derivátů pluripotentních kmenových buněk nebo fetálních buněk lze úspěšně léčit řadu chronických onemocnění, jako je cukrovka (diabetes mellitus), Parkinsonova nemoc, traumatické poranění míchy, Purkyňova buněčná degenerace, selhání jater, selhání srdce, Duchennova svalová dystrofie a osteogenesis imperfecta.

Využití techniky terapeutického klonování u lidí nebude jednoduché. Medicínské problémy budou dále přecházet do oblasti společenské a politické. Otázku embryonálních kmenových buněk nebude možné řešit odděleně od dospělých kmenových buněk. Tyto dva směry se musí nutně střetnout.

Soudobá bioetická a politická řešení sledují jen některé aspekty buněčné terapie, zatímco řešení problematických otázek se spíše odsouvá, přičemž s rozvojem našeho poznání se další nové otázky vynořují.

Kniha je určena odborné i laické veřejnosti, je první sondou do problematiky, která se v současné době významně rozvíjí.

Obsah:

Kmenové buňky
Biologie, medicína, filozofie

Úvod

 

Kapitola 1: Kmenové buňky

Asymetrické dělení

Předurčená asymetrie

Mechanismy předurčeného asymetrického dělení

Odlišnosti mezi dceřinnými buňkami, vzniklými při asymetrickém dělení

Kmenové buňky a diferenciace

 

Kapitola 2: Embryonální kmenové buňky

2.1. Myší embryonální kmenové buňky

Metoda cílené manipulace genomu ES buněk

Tvorba embryoidních tělísek diferenciací ES buněk in vitro

Diferenciace ES buněk v hematopoetické buňky in vitro

Analýza funkce genů v hematopoéze s využitím ES buněk

Identifikace genů účastnících se hematopoetické diferenciace

Transplantace diferencovaných buněk odvozených z ES buněk

2.2. Lidské embryonální kmenové buňky

Lidské ES a EG buňky

Založení linií lidských ES buněk

Vlastnosti lidských ES buněk

Víceliniová diferenciace in vitro

Víceliniová diferenciace in vivo

 

Kapitola 3: Dospělé kmenové buňky

Kostní dřeň

Hematopoéza

Mezenchymové kmenové buňky

Vedlejší populace buněk

Cévy

Srdce

Plíce

Gastrointestinální epitel

Játra

Pankreas

Ledviny

Nervový systém

Epidermis

Kosterní sval

Kost

Chrupavka

Tuková tkáň

3.1. Nádory a kmenové buňky

3.2. Dospělá kmenová buňka a přiblížení se k problematice plasticity

 

Kapitola 4: Plasticita kmenových buněk

 

Kapitola 5: Transplantace kmenových buněk - biologie a imunologie buněčné terapie

Embryonální kmenové buňky a vývoj transplantačních terapií

Embryonální kmenové buňky, imunologická tolerance a transplantace

Hematopoetické kmenové buňky, imunologická tolerance a transplantace

Kmenové buňky, fetální diagnostika a léčba

Buněčná terapie - možnosti léčby některých onemocnění

Transplantace kmenových buněk a reparace nervové tkáně

Transplantace kmenových buněk a reparace svalové tkáně

 

Kapitola 6: Kmenová buňka a některé otázky teoretické biologie

Kmenové buňky z pohledu »teorie chaosu«

 

Kapitola 7: Kmenové buňky a některé otázky filozofie a etiky

Kmenové buňky a »nedotknutelnost« lidského života

Kmenové buňky a etická pravidla jejich výzkumu a terapeutického užití

Otázky metodologického využití Hippokratovy přísahy

 

Slovník základních pojmů

Zkratky

Rejstřík