Komplet: Občanské právo československé (Všeobecné nauky) a Vlastnické právo

1,656 Kč
Občanské právo československé a Vlastnické právo
ISBN: 
978-80-7357-758-2
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 1882 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Edice: 
Klasická právnická díla
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
924

Ve dvou svazcích přetiskujeme čtyři práce představitele normativní právnické školy prof. Jaromíra Sedláčka (1885-1945), jenž patřil k našim nejrespektovanějším právním vědcům. Ve svých pracích dokázal propojit filozofickou erudici i vřelý vztah k praxi.
První svazek představuje Všeobecné nauky (1931) vyznačující se filozofickým založením autora, systematičností, právněhistorickou erudicí a kritickým přístupem k tradiční právní vědě. Práce je uvedena výkladem o právních normách a souvisejících otázkách (poznání, povinnost, nejvyšší právní norma), věnuje se také pojmu právního řádu, mezinárodního práva či státu.
Druhý svazek obsahuje vědeckou monografii Vlastnictví a vlastnické právo (1919), komentář o vlastnickém právu (1935) a konečně i specifické pojednání nazvané O vlastnictví (1945), psané formou platónského dialogu.
Oba svazky jsou opatřeny zasvěcenými předmluvami Ondřeje Horáka.