Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů

576 Kč
Autor: 
Šlampa Pavel
Autor: 
Kocáková Ilona
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072622765
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 790 Kč
Sleva: 
27%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
167
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Poslední kusy za zvýhodněnou cenu

Recenze

MUDr. Eva Helmichová, CSc.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra klinické onkologie

V publikaci jsou popsány obecné principy vzájemného působení cytostatik a ionizujícího záření při současném podání v určitém časovém sledu. Pro tento způsob kombinované terapie se užívá pojem konkomitantní chemoradioterapie (či radiochemoterapie). V monografii jsou dále uvedena rizika toxicity konkomitantní léčby, možnosti radioprotekce a přehled používaných cytostatik v chemoradioterapii. Speciální část publikace uvádí využití konkomitantní chemoradioterapie pro standardní léčbu solidních nádorů a také možné perspektivní postupy kombinované terapie.

Dynamický rozvoj konkomitantní chemoradioterapie ve světě a množství nových poznatků neumožňuje úplný výčet všech možností kombinovaného podání léčby. Autoři se proto pokouší poskytnout stručný přehled základních informací o potenciaci účinků záření současným podáním systémové protinádorové terapie. Odborníkům zabývajícím se tímto problémem chtějí přiblížit přístup k novým poznatkům a usnadnit jim orientaci v dané problematice.

Obsah:

Úvod

1. OBECNÁ KONCEPCE

1.1. Vzájemné působení konkomitantní chemoradioterapie (P. Šlampa)

1.1.1. Definování konkomitantní chemoradioterapie

1.1.2. Interakce záření a cytostatik na buněčné úrovni

1.1.3. Interakce záření a chemoterapie na vaskulární úrovni

1.1.4. Aditivní a jiné působení záření a chemoterapie

1.1.5. Matematicko-biologický efekt chemoradioterapie

1.1.6. Indikace a toxicita chemoradioterapie (H. Horová, P. Šlampa)

1.1.7. Konformní radioterapie (Z. Šeneklová, J. Šimíček)

1.1.8. Radioprotektivní látky (P. Burkoň, H. Horová, P. Šlampa)

1.2. Interakce mezi cytostatiky a zářením (P. Šlampa)

1.2.1. 5-fluorouracil

1.2.2. Cisplatina

1.2.3. Antracykliny

1.2.4. Mitomycin C

1.2.5. Hydroxyurea

1.2.6. Taxany

1.2.7. Inhibitory topoizomeráz

1.2.8. Ostatní radiosenzibilizující cytostatika

1.2.9. Imunoterapie a potenciace záření

1.2.10. Inhibitory COX-2, gen p53, antiangiogenní faktory a jiné preparáty

2. SPECIÁLNÍ ČÁST

2.1. Konkomitantní chemoradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí

2.1.1. Chemoradioterapie nádorů anu (I. Kocáková, I. Kocák, R. Soumarová)

Závěr

2.1.2. Chemoradioterapie karcinomu konečníku (I. Kocáková, R. Soumarová)

Závěr

2.1.3. Chemoradioterapie karcinomu jícnu (I. Kocáková, R. Soumarová)

Závěr

2.1.4. Chemoradioterapie karcinomu slinivky břišní (R. Soumarová, I. Kocáková, H. Perková)

Závěr

2.1.5. Chemoradioterapie karcinomu žaludku (H. Vetchá, I. Kocáková, R. Soumarová)

Závěr

2.1.6. Postavení chemoradioterapie v léčbě nádorů žlučových cest a jater (R. Soumarová)

2.2. Chemoradioterapie nádorů hlavy a krku (R. Soumarová, H. Horová)

Závěr

2.2.1. Konkomitantní chemoradioterapie v léčbě karcinomu nosohltanu

Závěr

2.3. Chemoradioterapie bronchogenního karcinomu (P. Čoupek, P. Šlampa)

Závěr

2.4. Nádory urogenitální oblasti a chemoradioterapie

2.4.1. Nádory močového měchýře a chemoradioterapie (J. Růžičková, P. Šlampa)

Závěr

2.4.2. Chemoradioterapie karcinomu děložního čípku (R. Kalábová, R. Soumarová)

Závěr

2.4.3. Chemoradioterapie karcinomu vulvy (R. Soumarová, R. Kalábová, H. Perková)

Závěr

2.4.4. Ostatní nádory urogenitální oblasti a chemoradioterapie (I. Kocák, P. Šlampa)

2.5. Sarkomy a chemoradioterapie (P. Šlampa, J. Růžičková)

2.6. Chemoradioterapie nádorů CNS (P. Šlampa)

2.7. Chemoradioterapie nádorů prsu (P. Šlampa)

2.8. Chemoradioterapie v dětské onkologii (T. Kepák, J. Štěrba, P. Šlampa)

Závěr

Zkratky