Konkurzní řízení v praxi

87 Kč
2. přepracované vydání
Podnázev: 
z pohledu věřitele i úpadce
ISBN: 
80-247-0909-0
EAN: 
9788024709093
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 99 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Vydání: 
2. přepracované vydání
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
172

Autoři vás seznámí se základními principy konkurzního řízení v právních, účetních a daňových souvislostech.Cílem publikace je ve srozumitelné formě předat ucelené a souhrnné informace o konkurzním řízení i těm čtenářům, kteří se s danou problematikou nesetkávají běžně, ale jsou nuceni ji v praxi řešit. Věřitel, úpadce i správce konkurzní podstaty se může seznámit nejen se svými právy a povinnostmi, ale také zde najde možnosti řešení v řadě případů a situací, které s sebou konkurzní řízení přináší.První část, zaměřená na právní aspekty, reaguje na nejnovější legislativní změny konkurzního řízení po vstupu České republiky do Evropské unie.

Druhá část, která je podstatně rozšířena (např. vyhodnocení účetních výkazů), se zabývá účetními a daňovými souvislostmi konkurzního řízení, charakterizuje ekonomické aspekty konkurzního řízení.Samostatná kapitola je věnována pohledávkám v konkurzním řízení z pohledu úpadce i věřitele. Publikace je doplněna praktickým příkladem, který názorně vysvětluje způsob rozdělení zpeněžení konkurzní podstaty. Součástí publikace - v přílohách - jsou přehledně sestavené podmínky konkurzního řízení, srovnání vyrovnání a nuceného vyrovnání, vzory žalob, návrhů na prohlášení konkurzu a přihlášek pohledávek.Publikace je určena široké veřejnosti - fyzickým a právnickým osobám, které se staly věřiteli úpadce, správcům konkurzních podstat a jejich asistentům, ekonomům, manažerům a účetním podniků, kteří evidují pohledávky u dlužníků i studentům.