Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část

608 Kč
Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část
Autor: 
Kuchta Josef
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-7400-047-8
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 640 Kč
Sleva: 
5%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Edice: 
Právnické učebnice
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
850

Předkládaná publikace zevrubně rozebírá materii zvláštní části trestního práva hmotného v návaznosti na nový trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) a navazuje tak na učebnici trestního práva hmotného-obecnou část.

Učebnice je přehledně rozdělena do třinácti hlav a úvodu, jednotlivé kapitoly sledují nové členění zvláštní části nového trestního zákona, a jsou zařazeny podle systému, který tvoří zvláštní část v zákoně č. 40/2009 Sb, počínajíc trestnými činy proti životu a zdraví až po trestné činy proti lidskosti, míru a válečné trestné činy.

Úvod výkladu zahrnuje vždy velmi stručný historický, kriminologický a didaktický náhled na celou problematiku zvláštní části. Jednotlivé části se poté vnitřně člení na obecnější úvodní partii obsahující společné rysy příslušné skupiny trestných činů určených podle objektu, po které následuje rozbor jednotlivých skutkových podstat v pořadí, jak jsou určeny trestním zákonem.

Učebnice obsahuje, vedle obecnějších teoretických otázek týkajících se samotné analýzy příslušných trestných činů a definice pojmů, se kterými skutkové podstaty pracují, i kritický výklad nové úpravy některých institutů trestního práva, které hodnotí nejen z hlediska teorie, ale i budoucí praxe.