Laboratorní diagnostika

1,800 Kč
Laboratorní diagnostika
Autor: 
Zima Tomáš
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
9788074920622
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 2000 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
3. doplněné a přepracované
Rok vydání: 
2013
Počet stran: 
1146
Formát: 
195x280 mm

Po úspěšných dvou vydáních monografie Laboratorní diagnostika připravil autorský kolektiv pod vedením profesora Tomáše Zimy vydání třetí, rozšířené a doplněné o nové kapitoly - laboratorní diagnostika v ortopedii, neurochirurgii a transfuzním lékařství. Nově je kniha rozšířena o rozsáhlou kapitolu laboratorní diagnostiky v mikrobiologii, která nebyla řadu let přehledně zpracována. V tomto vydání monografie zahrnuje všechny oblasti laboratorní medicíny a poskytuje tak ucelený pohled na současné možnosti laboratorní diagnostiky.

Obsah

Autorský kolektiv

Předmluva profesora Jaroslava Blahoše

Předmluva profesora Václava Pačesa

Úvod

1. Obecný úvod k laboratornímu vyšetření (T. Zima, K. Pelinková)

2. Laboratorní diagnostika v kardiologii (M. Aschermann, A. Linhart, H. Brodská)

3. Laboratorní diagnostika v pneumologii (J. Homolka)

4. Laboratorní diagnostika v hematologii (J. Haber, K. Forsterová, P. Klener jr., J. Kvasnička, D. Dušková, L. Darebníček)

5. Laboratorní diagnostika v gastroenterologii (J. Špičák, J. Martínek, P. Kocna, M. Lukáš)

6. Laboratorní diagnostika v hepatologii (L. Vítek, Z. Mareček)

7. Laboratorní diagnostika v nefrologii (V. Tesař)

8. Poruchy metabolismu sacharidů a diabetes mellitus (J. Škrha)

9. Poruchy metabolismu lipidů a lipoproteinů (A. Žák)

10. Hyperhomocysteinémie (A. Žák)

11. Laboratorní diagnostika v endokrinologii (Josef Marek)

12. Laboratorní diagnostika kostního metabolismu (Jan Štěpán)

13. Laboratorní diagnostika v revmatologii (K. Pavelka, H. Dejmková, J. Zadina, J. Vencovský, O. Kryštůfková)

14. Vnitřní prostředí (A. Kazda)

15. Reaktivní formy kyslíku a dusíku a antioxidační systémy (T. Zima, M. Kalousová)

16. Laboratorní diagnostika nutričního stavu (A. Kazda)

17. Nádorové markery (P. Klener, I. M. Malbohan, M. Kalousová, T. Zima)

18. Laboratorní diagnostika v neurologii (S. Nevšímalová, E. Havrdová, J. Bauer, J. Böhm, J. Klempíř, E. Růžička, J. Roth)

19. Vyšetření mozkomíšního moku (D. Zeman, P. Racek)

20. Laboratorní diagnostika v psychiatrii (I. Paclt)

21. Laboratorní diagnostika v neurochirurgii (V. Beneš, F. Kramář)

22. Laboratorní diagnostika v chirurgii a u náhlých příhod břišních (Z. Krška, M. Pešková)

23. Laboratorní diagnostika v kardiovaskulární chirurgii (M. Stříteský, I. Vaněk, H. Brodská)

24. Laboratorní diagnostika v ortopedii (D. Jahoda)

25. Laboratorní diagnostika v urologii (T. Hanuš, M. Babjuk, R. Kočvara, K. Novák, D. Pacík, I. Pavlík, J. Stolz, L. Zámečník)

26. Laboratorní diagnostika v gynekologii a porodnictví (P. Calda, A. Pařízek, K. Řežábek, J. Sláma, J. Živný, T. Fait, I. M. Malbohan)

27. Laboratorní diagnostika v intenzivní medicíně (J. Drábková, A. Kazda, Z. Mašek, P. Maruna, J. Valenta, M. Balík)

28. Laboratorní diagnostika v imunologii (J. Bartůňková, T. Fučíková, Z. Humlová)

29. Laboratorní diagnostika infekčních nemocí (M. Holub, O. Beran)

30. Laboratorní diagnostika v dermatovenerologii (J. Štork)

31. Laboratorní diagnostika v oftalmologii (M. Filipec, J. Heissigerová, E. Říhová)

32. Laboratorní diagnostika v otorinolaryngologii (J. Betka, J. Klozar)

33. Laboratorní diagnostika ve stomatologii (J. Mazánek)

34. Molekulární diagnostika (R. Průša, R. Brdička, M. Macek jr.)

35. Cytogenetika (K. Michalová)

36. Laboratorní diagnostika dědičných poruch metabolismu (I. Šebesta, J. Zeman)

37. Toxikologie (D. Pelclová, S. Štípek, T. Zima)

38. Terapeutické monitorování koncentrace léčiv (F. Perlík)

39. Laboratorní diagnostika v pediatrii (R. Průša)

40. Laboratorní diagnostika v geriatrii (E. Topinková)

41. Laboratorní diagnostika v mikrobiologii (L. Kolářová, V. Adámková, N. Mallátová, B. Kletenská, P. Dřevínek)

42. Instrumentální analýza v klinické biochemii a její praktické aplikace (P. Štern)

43. Chemometrie (B. Míková, H. Benáková)

44. Referenční hodnoty laboratorních vyšetření (K. Mrázová, P. Štern, S. Šťastná, D. Zeman, I. Janatková, T. Zima)

Zkratky

Rejstřík