Lékařská mikrobiologie v klinických případech

327 Kč
Lékařská mikrobiologie v klinických případech
Autor: 
Carey Roberta B.
ISBN: 
978-80-7387-480-3
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 399 Kč
Sleva: 
18%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Triton
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
328

Tato kniha, kterou pod názvem Medical Microbiology for the New Curriculum: A Case-Based Approach vydalo nakladatelství John Wiley & Sons, Inc.

Nesporným přínosem je, že podává problematiku lékařské mikrobiologie, infekčních nemocí, patologie a částečně i epidemiologie na souboru typických případů (kazuistik). Na nich seznamuje studenty se základními medicínskými poznatky a současně je vede k praktickému stanovení požadavků na laboratorní vyšetření, stanovení diagnózy a příslušné terapie; učí je tak (jak praví název jedné z kapitol) „umění diferenciální diagnostiky“. Tento přístup vystihuje situace, které budou nastávající lékaři řešit ve své praxi, a představuje významný pokrok oproti dosud převládajícímu způsobu encyklopedického a často se dublujícího způsobu výuky základních medicínských poznatků a dovedností. Každý ze čtyřiadvaceti prezentovaných případů je uveden anamnézou pacienta, popisem jeho příznaků a potíží. Následuje diferenciální diagnostika možných onemocnění, požadavky a podmínky ověření daných možností laboratorním vyšetřením a jeho výsledky, patogeneze zjištěné nemoci a možnosti její terapie a prevence.

Kniha je vybavena bohatým obrazovým materiálem, ilustrujícím příznaky onemocnění i metody laboratorních testů, a bude jistě zdrojem cenných informací nejen pro studenty, ale i pro praktické lékaře, patology a klinické mikrobiology.