Lékařská protozoologie

747 Kč
Lékařská protozoologie
Autor: 
Jíra Jindřich
Podnázev: 
Protozoální nemoci
ISBN: 
9788072623815
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 900 Kč
Sleva: 
17%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
567
Formát: 
155x225 mm

V české literatuře v této formě dosud nepublikovaná monografie o protozoálních nemocech, které v globálním měřítku představují jednu z nejrozšířenějších příčin ohrožení zdraví světové populace. Jsou tu podrobně popsány protozoózy vyskytující se geopolitně v pásmu mírného klimatu, jako je kryptosporidióza nebo toxoplazmóza, rozšířené převážně v tropických a subtropických oblastech, jako je malárie nebo amébóza, i nákazy postihující nemocné s infekcí HIV, jako jsou mikrosporidiózy aj. Kapitoly popisující jednotlivé nozologické jednotky představují syntézu aspektů biologických i klinických, zahrnují popis původce, imunobiologii, epidemiologii a prevalenci, patobiologii, klinický obraz, diagnózu, terapii a preventivní opatření. Textovou část doplňuje obsáhlý výběr časopisecké a monografické literatury, tabelární přehledy a černobílé i barevné ilustrace. Je tu vzat zřetel na nové poznatky v oblasti taxonomie parazitických protozoí, molekulární biologie a imunologie, na novější diagnostické možnosti včetně laboratorního vybavení i na nová antiparazitární léčiva.

Monografie je určena jako základní oborová příručka lékařům teoretických a klinických oborů, zejména zaměřeným na biologii, mikrobiologii, epidemiologii, patologii, imunologii a laboratorní diagnostiku, infekční a vnitřní lékařství, gastroenterologii i na geografickou a cestovní medicínu a na další obory. Dále je určena biologům a zoologům, pracujícím ve zdravotnictví.

Obsah:
Prolog

Úvodní komentář

In memoriam - profesor Otto Jírovec

1. ČÁST. OBECNÉ ASPEKTY LÉ KAŘ SKÉ PROTOZOOLOGIE

1.1. Fenomén pa ra zitismu u protozoí

1.2. Pravidla vědeckého názvosloví v protozoologii

1.3. Buněčná stavba parazitických protozoí

1.4. Přehled taxonomické klasifikace protozoí

1.5. Parazitohostitelské rozhraní

1.6. Epidemiologie a ekologie protozoálních nákaz

1.7. Patologie protozoóz

1.8. Laboratorní přístroje a metody v lékařské protozoologii

1.9. Farmakoterapie protozoóz

2. ČÁST. PROTOZOÁLNÍ NÁKAZY A NEMOCI

2.1. Entamoeba histolytica a amébóza (entamébóza, entamoebosis, amoebiasis)

2.2. Balantidium coli a balantidióza (balantidiosis, balantidiasis)

2.3. Giardia intestinalis a giardióza (lamblióza) (giardiosis, giardiasis, lambliasis)

2.4. Komenzální a potenciálně patogenní protozoa v trávicí trubici

2.5. Kryptosporidiózy a střevní kokcidiózy (cryptosporidiosis, coccidiosis intestinalis)

2.6. Toxoplasma gondii a toxoplazmóza (toxoplasmosis)

2.7. Nákazy amfizoickými amébami

2.8. Malarická plazmodia a malárie

2.9. Trichomonas vaginalis a urogenitální trichomonóza (trichomonosis, trichomoniasis urogenitalis)

2.10. Trypanosomy a trypanosomózy (trypanosomosis, trypanosomiasis)

2.11. Leishmanie a leishmaniózy (leishmaniosis, leishmaniasis)

2.12. Babesie a babesiózy (babesiosis)

2.13. Mikrosporidie a mikrosporidiózy

3. ČÁST PŘÍLOHA

Epilog

Tabulky

Bibliografi e

Zkratky a akronyma

Rejstřík