Lékařský slang a úsloví

138 Kč
Lékařský slang a úsloví
ISBN: 
9788072624874
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 150 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
2.
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
162
Formát: 
110x190 mm

Jedním z důležitých nástrojů lékařského povolání je specifický jazyk, sloužící komunikaci uvnitř oboru, jazyk, který má za sebou tisíciletou historii. Je nesmírně bohatý, jeho prameny sahají vesměs do starého Řecka a Říma. Lékařská terminologie je vlastně hlavním odkazem starověké medicíny.

Lékařskou mluvu neoficiální jsem několik let sbíral od kolegů. Myslím, že převážná většina je zachycena. Slangové výrazy přispívají k urychlení informačního toku. Vulgární slova nejsou oplzlá, jsou jen věcná. V medicíně mají tato slova osvobozující úlevný charakter, jsou to ventily, sestupujeme jimi skutečně na existencionální bazál našeho světa.

Rozhodl jsem se vše sepsat jako dokument o naší řeči a ukázat, jak mluva lidová zasahuje medicínu a opačně.

Ukázka:

Apenďour

appendix vermiformis - červovitý výběžek slepého střeva. Z lat. appender, pender - viset, (stejný původ má penis), vermis - červ, něm. Wurm. Expresivní slovo, podobně zní pinďour.

Babičkytýda, dědečkytýda

gerontologické změny - zdravotní obtíže vyplývající z věku. Taková slova tvořil Karel Čapek: švestkytýda, peckytýda. Kdyby byla čeština světovým jazykem, byly by to oficiální termíny.

Bečárna

místnost pro první dobu porodní, dobu otevírací, kdy za kontrakcí dělohy vzniká distenzní bolest, při které některé ženy vydávají naříkavé zvuky připomínající ovčí bečení - lat. balare, čes. bečet, bekat, bekotat.

Do saka

byvší psychiatrické označení pro nasazení svěrací kazajky. Řec. sakkos, lat. saccus - pytel, vak.

Erárkortex

erární kůra mozková - vojenská zblbělost. Posměšné označení muže, který má deviaci chování v důsledku dlouhodobě horlivě vykonávané vojenské služby. Z lat. aerarium - státní pokladna, lidově erár, cortex - kůra, zde je na mysli kůra mozková.

Iráno

muž, který má erekci jen ráno.

Júkunda

z lat. iucunda - příjemná. Lichotivé označení milé, sympatické ženy, nejčastěji kolegyně. Slovo zakončené na -kunda asociuje narážku, kterou ani při nejlepší vůli nelze označit za dvojsmyslnou.

Kulich

soukromý pacient odměňující se penězi či jinak. Slovo má spojení s ptákem kulíkem (Charadriidae), staročesky kulih.

Omejt záda i předa

celotělová koupel. Slovanské rozšíření myjo - mýt, lotyš. mauju, maut - pohroužit se, koupat.

Ornitologie

posměšné, dnes již zlidovělé označení andrologie. Z řec. ornis, ornithos - pták. Řec. andreia - mužnost.