Limity autorskoprávní ochrany

331 Kč
Limity autorskoprávní ochrany
Autor: 
Prchal Petr
ISBN: 
978-80-7502-141-0
EAN: 
9788075021410
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 390 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Vydání: 
1.
Edice: 
Teoretik
Rok vydání: 
2016
Počet stran: 
272

Monografie se zabývá analýzou a srovnáním problematiky limitů autorskoprávní ochrany v České republice a v zahraničí. Středem pozornosti jsou obecné (definiční) limity a výjimky a omezení. Kniha klade zvláštní důraz na komparaci a vyhodnocení právních názorů a závěrů, které jsou v současnosti aktuální nebo o kterých se vede diskuze.

První část se věnuje vymezení limitů autorskoprávní ochrany a obecným limitům, zejména principu jedinečnosti, dichotomii myšlenky a vyjádření, době trvání majetkových autorských práv a principu vyčerpání autorského práva. Zabývá se také vyvážeností autorského práva a ostatních přirozených práv.

V druhé části autor analyzuje, srovnává a vyhodnocuje ústavní, mezinárodní a unijní rámec právní úpravy výjimek a omezení, systém výjimek a omezení v českém autorském právu a judikatuře, výjimku pro účely parodie, karikatury, parafráze, koláže. Druhou část zakončuje budoucí vývoj v oblasti výjimek a omezení.