Lumbální punkce a mozkomíšní mok

460 Kč
Lumbální punkce a mozkomíšní mok
Autor: 
Kala Miroslav
Autor: 
Mareš Jan
ISBN: 
9788072625680
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 500 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1., dotisk
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
137
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzent

prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Neurologická klinika

Lumbální punkce patří mezi standardní medicínské metody již více než sto let. Metodika jejího provádění se příliš nezměnila, ale zcela se proměnily podmínky a okolnosti tohoto lékařského výkonu. Indikace nebo kontraindikace lumbální punkce už nebývají posuzovány jen podle klinického neurologického obrazu a nálezu na očním pozadí, ale také podle nálezů zjištěných zobrazením magnetickou rezonancí. Lumbální punkce je základem při provádění některých zobrazovacích metod. O své místo ve škále diagnostických postupů se ucházejí různé modifikace likvorodynamických vyšetření. Zásluhou nových biochemických a imunologických metod získává stále větší diagnostickou hodnotu analýza mozkomíšního moku.

Autoři podávají ucelený a přehledný text zachycující aktuální pohled na diagnostické a léčebné možnosti lumbální punkce a na limity a perspektivy současné likvorologie. Knihu lze doporučit nejen všem neurologům, neurochirurgům, neuroradiologům a pediatrům, ale i lékařům jiných odborností.

Obsah:

Předmluva

I. LUMBÁLNÍ PUNKCE

1. Historický úvod

2. Anatomické poznámky

2.1. Poloha míchy a lumbální punkce

2.2. Páteřní kanál

2.3. Ligamentum flavum

2.4. Epidurální prostor a páteřní žilní pleteň

2.5. Dura mater a arachnoidea

2.6. Lumbální cisterna

2.7. Trajektorie lumbální punkce

3. Fyziologické poznámky

3.1. Sekrece a resorpce mozkomíšního moku

3.2. Proudění mozkomíšního moku

3.3. Hodnoty tlaku mozkomíšního moku

4. Indikace lumbální punkce

5. Kontraindikace lumbální punkce

5.1. Obecné kontraindikace

5.2. Nitrolebeční hypertenze

5.3. Chiariho malformace

5.4. Durální arteriovenózní píštěl

5.5. Rozsáhlý pooperační defekt lebky

5.6. Podezření na hnisavý spinální proces

5.7. Sporné kontraindikace

6. Etické souvislosti

7. Instrumentárium

8. Metodický postup při lumbální punkci

8.1. Poloha nemocného

8.2. Určení a příprava místa vpichu

8.3. Místní anestezie

8.4. Provedení punkce

8.5. Měření tlaku mozkomíšního moku

8.6. Obtížná lumbální punkce

8.7. Lumbální punkce v dětském věku

9. Péče o nemocného po nekomplikované lumbální punkci

10. Komplikace lumbální punkce

10.1. Suchá punkce

10.2. Traumatická lumbální punkce

10.3. Postpunkční cefalea

10.4. Krvácivé komplikace lumbální punkce

10.5. Zánětlivé komplikace

10.6. Poranění nervových struktur

10.7. Epidermoidní cysta

10.8. Herniace mozkové tkáně

10.9. Iatrogenní výhřez meziobratlové ploténky

10.10. Hypoxie u malých dětí

10.11. Spinální arachnoiditida

10.12. Proniknutí vzduchu lumbální jehlou

11. Péče o nemocného při komplikacích lumbální punkce

12. Subokcipitální punkce

13. Diagnostický přínos lumbální punkce při měření tlaku mozkomíšního moku

13.1. Normotenzní hydrocefalus a likvorodynamická vyšetření

13.2. Pseudotumor cerebri

13.3. Spontánní intrakraniální hypotenze

14. Diagnostický přínos kontrastních radiologických metod při lumbální punkci

14.1. Pneumoencefalografie

14.2. Perimyelografie

14.3. CT cisternografie

15. Zevní lumbální drenáž a lumboperitoneální drenáž

15.1. Zevní lumbální drenáž

15.2. Lumboperitoneální drenáž

16. Kazuistiky

16.1. Listeriová rombencefalitida

16.2. Subarachnoideální krvácení z výduti mozkové tepny

II. VYŠETŘENÍ MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

17. Obecná likvorologie

17.1. Vzhled likvoru

17.2. Likvorová cytologie

17.3. Biochemické vyšetření mozkomíšního moku

17.4. Spektrofotometrické vyšetření

17.5. Vyšetření hematolikvorové bariéry

17.6. Vyšetření intratékální syntézy imunoglobulinů

17.7. Mikrobiologické vyšetření a detekce patogenních agens

17.8. Přehled klinického hodnocení nálezů obecné likvorologie - likvorologické syndromy

17.9. Urgentní vyšetření mozkomíšního moku

18. Speciální likvorologie

18.1. Purulentní meningitida

18.2. Virová meningoencefalitida

18.3. Tuberkulózní meningitida

18.4. Mozkový absces

18.5. Neurolues

18.6. Neuroborrelióza

18.7. Roztroušená skleróza

18.8. HIV encefalitida

18.9. Herpetická encefalitida

18.10. Polyradikuloneuritida

18.11. Polyneuropatie

18.12. Subarachnoideální krvácení

18.13. Intracerebrální krvácení

18.14. Mozková ischémie

18.15. Maligní meningeální infiltrace

18.16. Nádory mozku a míchy

18.17. Expanzivní procesy komprimující likvorové cesty

19. Perspektivy vývoje likvorologického vyšetření

19.1. Hledání specifické imunitní odpovědi

19.2. Závěr

20. Literatura

Zkratky

Rejstřík