Maligní ložiskové procesy jater

269 Kč
Maligní ložiskové procesy jater
Autor: 
Válek Vlastimil
Autor: 
Kala Zdeněk
Autor: 
Kiss Igor
Podnázev: 
Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod
ISBN: 
80-247-0961-9
EAN: 
9788024709611
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 269 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
416

Autoři se ve své práci zabývají komplexně problémy diagnostiky a léčby maligních ložiskových procesů jater.Úvodní část publikace je věnována po anatomickém přehledu, zaměřeném především na praktickou stránku problematiky, zejména segmentární klasifikaci jater, podrobnému rozdělení a patologické charakteristice procesů jaterního parenchymu.Obsáhle pojatá chirurgická část monografie rozkrývá problematiku kurativních postupů - jaterních resekcí a transplantace jater..Na chirurgickou léčbu navazuje léčba onkologická, která ji doplňuje. V publikaci navazují na část věnovanou chirurgickým postupům kapitoly věnované radiologicko - intervenčním terapeutickým technikám a chemoterapii.Hlavním mottem publikace je nezbytnost mezioborové spolupráce. Mezinárodní tým autorů pojímá tématiku nejen jako soubor těch nejmodernějších poznatků z oblasti současných diagnostických a léčebných postupů, ale i jako ryze praktický návod jak postupovat v případě cíleně či náhodně zjištěného maligního jaterního ložiska.Takto strukturovaná a pojatá monografie najde své místo v knihovně nejen odborníků zabývajících se bezprostředně příslušnou problematikou - tedy onkologa, gastroenterologa, intervenčního radiologa, patologa, chirurga, ale i u širší odborné veřejnosti.Text je doplněný bohatou originální obrazovou dokumentací (na 800 jednotlivých obrázků).