Marketingová strategie destinace cestovního ruchu

236 Kč
Marketingová strategie destinace cestovního ruchu
Podnázev: 
jak získat více příjmů z cestovního ruchu
ISBN: 
80-247-1014-5
EAN: 
9788024710143
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 269 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
224

Manažeři, podnikatelé a studenti zvládnou díky této publikaci teorii destinačního marketingu a získají znalosti o jeho praktickém využití. Regionálním institucím kniha pomůže orientovat se v tom, co je zapotřebí k úspěšnému prodeji turistické destinace, poskytne návod, jak sestavit, realizovat a kontrolovat marketingový plán destinace. Komerční subjekty získají představu o začlenění do systému destinace, o možnostech prodeje svého produktu jako součásti produktu destinace i o proniknutí na trh turismu v rámci destinace díky užší spolupráci veřejného a privátního sektoru. Ve výsledku by se měl přínos publikace projevit ve snazším přístupu na trh cestovního ruchu, znamenajícím více domácích i zahraničních turistů a příjmů pro destinaci. Praktičnost knihy podtrhuje dostupnost aktuálních informací týkajících se destinace Česká republika na webových stránkách nakladatelství www.grada.cz. Tyto informace je možné získat pouze bezplatným stažením z webových stránek nakladatelství, nejsou součástí tištěné publikace. Knihu odborně recenzovaly: Doc. Ing. Vlasta Malá, CSc. a Ing. Eva Francová.