Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství

1,350 Kč
Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství
ISBN: 
9788072625819
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 1500 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
301
Formát: 
195x280 mm
Poznámka: 

Recenzenti

doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.
Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
Stomatologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

Předkládaná publikace je očekávanou moderní učebnicí oboru zubního lékařství, kde došlo zejména v posledních desetiletích k prudkému vývoji materiálů a technologií a jejich aplikace v zubním lékařství. Učebnice se věnuje protetickým materiálům a technologiím jak z hlediska technologického, tak i klinického. Je rozdělena do čtyř částí. První část v přehledu popisuje základní charakteristiky materiálů používaných v protetice, především jejich vlastnosti. Druhá část se zabývá hlavními materiály, ze kterých se přímo zhotovují budoucí zubní náhrady. Tématem třetí části jsou pomocné materiály, které doplňují celý technologický postup zpracování materiálů hlavních. Závěrečná část publikace je věnována technologickým postupům, které jsou součástí nejen laboratorních, ale i ordinačních pracovních fází. Jde jak o postupy tradiční, tak o postupy sofistikované využívající moderní automatizační prostředky.

Publikace vychází z více než dvacetileté klinické praxe obou autorek, a proto obsahuje mnoho poznámek reflektujících tuto klinickou zkušenost. Kniha je určena širšímu okruhu zájemců - především posluchačům zubního lékařství a studentům oboru zubní technik. Dále může být přínosem jak začínajícím zubním lékařům, tak i těm zkušenějším, kteří si chtějí rozšířit či doplnit vědomosti o moderních protetických materiálech a technologiích.

Obsah:

Slovo úvodem

A. PŘEHLED PROTETICKÝCH MATERIÁLŮ

1. Úloha materiálů v protetice

2. Historický přehled materiálů

3. Protetické materiály - hlavní a pomocné

3.1. Charakteristika protetických materiálů

3.2. Vlastnosti materiálů

B. HLAVNÍ MATERIÁLY

4. Kovy a jejich slitiny

4.1. Charakteristika kovů a slitin

4.2. Vlastnosti kovů a slitin

4.3. Ušlechtilé kovy a jejich slitiny - použití

4.4. Obecné kovy a jejich slitiny - použití

4.5. Dentální slitiny vhodné pro napalování keramiky

5. Dentální keramika

5.1. Klasifikace keramických hmot

5.2. Složení keramických materiálů

5.3. Vlastnosti keramických hmot

5.4. Fazetovací keramika

5.5. Celokeramické systémy

5.6. Keramické zuby do protéz

6. Dentální plasty

6.1. Klasifikace plastů - vlastnosti

6.2. Složení plastů, jejich příprava

6.3. Korunkové plasty

6.4. Bazální plasty

6.5. Ortodontické plasty

6.6. Podkládací materiály

6.7. Plastové zuby do protéz

6.8. Plasty na opravy protéz

7. Materiály pro epitézy, pooperační náhrady a ústní chrániče

7.1. Materiály pro epitézy a pooperační náhrady

7.2. Materiály pro ústní chrániče

8. Tmelicí cementy

8.1. Zinkoxidfosfátové cementy

8.2. Polykarboxylátové cementy

8.3. Zinkoxideugenolové cementy

8.4. Sklopolyalkenoátové cementy

8.5. Pryskyřicí zesílené sklopolyalkenoátové cementy

8.6. Pryskyřičné cementy

8.7. Kompomerní cementy

C. POMOCNÉ MATERIÁLY

9. Otiskovací hmoty

9.1. Vlastnosti otiskovacích hmot

9.2. Zásady použití otiskovacích hmot a zpracování otisků

9.3. Typy otiskovacích hmot

9.4. Techniky

10. Modelové materiály

10.1. Modelová sádra

10.2. Modelové pryskyřice

10.3. Elektrogalvanické pokovení, nástřik nízkotavitelných slitin

10.4. Formovací hmoty

10.5. Hodnocení modelových materiálů

11. Modelovací materiály

11.1. Modelovací vosky

11.2. Modelovací pryskyřice

12. Dublovací hmoty

12.1. Dublovací gely

12.2. Silikonové a polyéterové dublovací hmoty

13. Formovací hmoty

13.1. Formovací hmoty pro plasty

13.2. Formovací hmoty pro dentální slitiny

13.3. Formovací hmoty pro dentální keramiku

14. Izolační prostředky

15. Brusné materiály a nástroje

15.1. Brusné materiály

15.2. Brusné a řezací nástroje

15.3. Předleštění

16. Materiály a nástroje na leštění

16.1. Lešticí materiály

16.2. Nástroje a pomůcky na leštění

17. Ostatní pomocné materiály

17.1. Materiály pro zhotovení individuálních lžic

17.2. Vložky do licích kroužků

17.3. Pomocné materiály pro spájení - letování

17.4. Materiály a přípravky pro dilataci gingiválního sulku

17.5. Vteřinová lepidla

17.6. Materiály pro detekci předčasných kontaktů

17.7. Materiály pro zhotovení gingivální masky

17.8. Materiály pro přelitky

D. TECHNOLOGIE HLAVNÍCH PROTETICKÝCH MATERIÁLŮ

18. Technologie dentálních slitin

18.1. Odlévání dentálních slitin

18.2. Zpracování dentálních slitin pomocí jiných postupů - galvanoforming, CAD/CAM

18.3. Spojování dílců z dentálních slitin

18.4. Tepelné ošetřování dentálních slitin

19. Technologie dentální keramiky

19.1. Kovokeramické náhrady

19.2. Celokeramické náhrady

20. Technologie dentálních plastů

20.1. Technologie bazálních plastů

20.2. Technologie korunkových plastů

20.3. Technologie FRC materiálů

20.4. Technologické zpracování samopolymerujících plastů

20.5. Zásady zpracování ortodontických plastů

20.6. Technologie termoplastických hmot

21. Význam protetických materiálů a technologií

Zkratky