Medicína v kontextu západního myšlení

276 Kč
Medicína v kontextu západního myšlení
Autor: 
Fialová Lydie
Autor: 
Kouba Petr
Autor: 
Špaček Martin
ISBN: 
9788072625130
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 300 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
247
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 978-80-246-1532-5

Již z letmého pohledu na dějiny lékařství je zřejmé, že jde o velmi různorodou a mnohoznačnou tradici. Lze hovořit o medicíně ve smyslu vědění nebo vědy, ve smyslu péče o trpící a nemocné, o medicíně jako instituci, o medicíně jako profesi. Medicína svým bezprostředním vztahem k životu a smrti, zdraví, nemoci a utrpení však zároveň představuje i jedinečný pohled do kulturních dějin evropského myšlení. Proměňující se obraz člověka, jak byl nahlížen v jednotlivých obdobích, se zřetelně odráží právě v medicíně: provázanost života a smrti, vědomí vlastní zranitelnosti a konečnosti i tušení něčeho, co tuto konečnost přesahuje, provází lékařskou tradici ve všech jejích podobách. Úkolem této knihy je zachytit a vystihnout právě onu rozmanitost a mnohoznačnost.

Samo vyčlenění nemoci z utrpení, které se s nástupem efektivních technických postupů stále více upevňuje, podporuje pojetí člověka jako objektu medicínského zájmu na úkor vnímání člověka jako trpícího bližního a naráží na své meze zejména v případě chronických a psychiatrických onemocnění, jichž v důsledku epidemiologického vývoje v našem prostředí relativně přibývá. Právě připomenutí některých pozapomenutých představ a koncepcí, které často lépe dokázaly pojmout člověka v jeho celistvosti, jedinečnosti a neopakovatelnosti, proto může obohatit i dnešní medicínu. Upozornění na to, že není možné oddělit medicínu jako vědu či řemeslo od etiky jakožto vztahu k bližnímu, je konstantou provázející vývoj medicíny od jejích počátků.

Obsah:

Předmluva (Lydie Fialová, Petr Kouba, Martin Špaček)

Stručné dějiny medicínského myšlení (Michal Anděl, Lydie Fialová)

I. DĚJINY MEDICÍNSKÉHO MYŠLENÍ

Antická medicína: medicina secunda philosophia (Hynek Bartoš)

Arabská a židovská medicína středověku: filosofie jako medicina mentis (Dita Rukriglová)

Renesanční medicína: academici versus practici (Tomáš Nejeschleba)

Stručné dějiny pitvy (Pavel Čech)

Lékařství jako morální epistemologie (Alfred I. Tauber)

Technologizovaná medicína a etika (Josef Kuře)

Perspektivy současné medicíny ve světle Foucaultových dějin evropského myšlení (Petr Kouba)

Mody lékařského myšlení (Marek Petrů)

Specifika biomedicíny (Arthur Kleinman)

II. ŽIVOT, UTRPENÍ A SMRT V MEDICÍNĚ

Život, bolest, utrpení a smrt: medicína jako zastírání pravdy (Lydie Fialová)

Člověk v pohledu evoluční biologie (Marek Vácha)

Eugenika a rasová hygiena ve 20. století (Heiner Fangerau)

Krása, zdraví a společnost (Lenka Beranová)

Patologie normálního člověka (Alice Kliková)

Utrpení v příbězích psychiatrických pacientů (Tereza Daněčková)

O relativní existenci a relativní neexistenci duševní nemoci (Jan Paleček)

Spiritualita v medicíně (Jiří Prokop)

Zdraví, naděje, heteronomie a etika (Kenneth M. Boyd)

PŘÍLOHY

Hippokratova přísaha

Maimonides: lékařova každodenní modlitba

Podobenství o milosrdném Samařanu

O autorech