Mezinárodní daňové plánování

607 Kč
Mezinárodní daňové plánování
Autor: 
Klein Štěpán
Autor: 
Žídek Karel
ISBN: 
80-247-0563-X
EAN: 
9788024705637
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 690 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
232

Autoři shrnují praktické zkušenosti v oboru a snaží se bořit některé mýty, které se o mezinárodním daňovém plánování tradují.

Kniha je členěna do tří částí. První část je věnována obecné problematice MDP, jeho metodám a postupům, přičemž velký důraz je kladen na řešení praktických otázek, se kterými se zájemci o MDP setkávají. Autoři upozorňují na obvyklé chyby, kterých se podnikatelé dopouštějí, a naznačují cesty, jak se jim vyhnout. Prostor dostal rovněž nyní se rychle rozvíjející e-commerce.

Druhá část knihy se zaměřuje na ty části českého ekonomického práva, které významnou měrou ovlivňují praktický výsledek mezinárodního daňového plánování. Pozornost je věnována výkladu vzorové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění, jednotlivým platebním titulům, režimům zdaňování zahraničních osob v ČR, problematice oceňování, dokazování v daňovém řízení a dalším oblastem, jejichž opomenutí v procesu daňového plánování může vést k fatálním důsledkům.

Třetí část poskytuje stručnou informaci o některých jurisdikcích významných pro mezinárodní daňové plánování. Na rozdíl od volně šířených informací je zde kladen důraz na legislativní vývoj těchto oblastí, zejména pokud jde o regulaci finančního sektoru, oznamovací povinnosti a výměnu informací.