Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů

423 Kč
Mezinárodní dohody o ochraně investic
Autor: 
Šturma Pavel
ISBN: 
80-7201-709-6
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 470 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
2. doplněné
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
336
Formát: 
A5

Tato publikace je první českou prací, která kompletním způsobem zpracovává problematiku mezinárodněprávní ochrany investic, a to se zvláštním důrazem na úpravu řešení sporů. Ochrana a podpora mezinárodních investic patří mezi jednu z nejpraktičtějších oblastí úpravy soudobého mezinárodního práva veřejného. Jde o pravidla smluvního původu, která přijímají státy mezi sebou, čímž na sebe berou závazky týkající se zacházení se zahraničními investicemi a jejich ochrany. Tato pravidla však nejsou určena především pro regulaci mezistátních vztahů, ale spíše ve prospěch soukromých investorů. Většina těchto pravidel je dnes obsažena v dvoustranných dohodách. Česká republika je v současnosti vázána 77 dvoustrannými dohodami o vzájemné podpoře a ochraně investic. Pozornost je věnována vymezení pojmu investice z hlediska ekonomického i právního, dále standardům zacházení a ochrany investic a v neposlední řadě i pravidlům o ochraně investic před vyvlastněním a standardům náhrady za vyvlastněný, popř. znárodněný majetek.
V 2. vydání je práce aktualizována a doplněna o informace o některých mnohostranných dohodách a nedávných arbitrážích z ochrany investic. Kniha je určena nejen pro specialisty na mezinárodní právo, ale i pro právní praktiky v soukromých firmách a státních institucích, kteří poskytují právní informace a služby pro zahraniční investory nebo hájí zájmy státu, jakož i pro studenty právnických fakult, zejména ve specializovaných kursech mezinárodního ekonomického práva.