Mezinárodní dvojí zdanění 2009

348 Kč
Mezinárodní dvojí zdanění 2009
Autor: 
Rylová Zuzana
ISBN: 
978-80-7263-511-5
EAN: 
9788072635115
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 379 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Vydání: 
3. aktualizované a rozšířené
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
424
Související tituly: 
Související informace: 

Publikace seznamuje odbornou veřejnost s problematikou zdaňování příjmů plynoucích zahraničním subjektům ze zdrojů v České republice, se zdaňováním příjmů plynoucích českým rezidentům ze zdrojů v zahraničí a pomáhá orientovat se v právních předpisech a mezinárodních smlouvách, které oblast daně z příjmů upravují. Na příkladech srozumitelně vysvětluje, jak v daných případech postupovat, a objasňuje, jaké jsou povinnosti daňových subjektů, které se vztahují ke zdaňování s mezinárodním prvkem, a jaká jsou jejich práva v daňovém řízení. Publikace uvádí do problematiky převodních cen u nadnárodních společností a poskytuje základní informace o metodách stanovení převodních cen. Třetí vydání je aktualizováno o legislativní změny, ke kterým došlo od druhého vydání, zejména o změny přijaté v rámci reformy veřejných financí, a je rozšířeno a doplněno o problematiku zdaňování zahraničních příjmů, které plynou tuzemským rezidentům, např. způsob stanovení základu daně ze zahraničníh příjmů, aplikace metod vyloučení dvojího zdanění. Zapracovány jsou i nově přijaté smlouvy o zamezení dvojího zdanění.