Mezinárodní humanitární právo

978 Kč
Mezinárodní humanitární právo
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-7400-185-7
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 1030 Kč
Sleva: 
5%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Edice: 
Beckova edice právní instituty
Rok vydání: 
2010
Počet stran: 
560

Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfliktů, tak i „haagské právo,“ které reguluje ozbrojené konflikty tím, že zakazuje určité chování za ozbrojeného konfliktu, z hlediska prostředků, metod apod. Obsahem díla je rovněž vývoj a soudobé prameny mezinárodního humanitárního práva, z hlediska mezinárodních ozbrojených konfliktů, zmezinárodněných ozbrojených konfliktů, jakož i vnitřních ozbrojených konfliktů.
Pozornost je zaměřena rovněž na implementaci příslušných pravidel mezinárodního humanitárního práva při těchto konfliktech, včetně otázek postihu závažných porušení mezinárodního humanitárního práva (válečných zločinů) na vnitrostátní úrovni i mezinárodními trestními tribunály a soudy.

Kniha je určena zejména odborníkům v oblasti mezinárodního práva a mezinárodních vztahů, ale také studentům právnických a dalších fakult, příslušníkům armády ČR a dalších ozbrojených sborů, jakož i širší veřejnosti, která se zajímá o problematiku mezinárodního humanitárního práva.