Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech

850 Kč
Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech
ISBN: 
80-7201-527-3
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 945 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
2. aktualizované a doplněné
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
1024
Formát: 
A5

Spolu s rozvíjejícími se mezinárodními vztahy ve světě a s postupující integrací v Evropě se mění metody a formy mezinárodní spolupráce v trestních věcech. Tato praktická příručka zevrubně zpracovává celou oblast mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech způsobem odpovídajícím současné teorii, právní úpravě a praxi.
Ve druhém vydání věnují autoři zvýšenou pozornost mezinárodní justiční spolupráci v podmínkách Evropské unie. Text knihy byl tedy přepracován s ohledem na evropské právo a rovněž aktualizován v souvislosti se změnami nebo zrušením některých právních přepisů.
Na teoretické výklady o historii a základních zásadách mezinárodní justiční spolupráce navazují zcela konkrétní praktické údaje o jednotlivých formách této spolupráce a vysvětlující komentáře.
V příloze jsou pak zařazeny zejména plné texty mezinárodních právních norem a úplné znění aktuálních výhrad a prohlášení k nejčastěji používaným úmluvám v této oblasti.
Kniha je určena především státním zástupcům, soudcům, advokátům, policistům a samozřejmě také obci teoretické.