Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie

726 Kč
Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie
Autor: 
Špička Ivan
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072623303
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 790 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
128
Formát: 
195x280 mm

Publikace pojednává o jedné z nejčastějších hematologických malignit - mnohočetném myelomu - a současně o dalších příbuzných jednotkách ze skupiny monoklonálních gamapatií (primární amyloidóze, Waldenströmově makroglobulinémii, monoklonální gamapatii nejasného významu aj.). Jejími autory jsou pracovníci předních pražských pracovišť, kteří se na uvedenou problematiku specializují.

Kniha má čtyři základní části. První je věnována převážně teoretickým poznatkům o vzniku a vývoji myelomu, druhá klinickým projevům a laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií. Ve třetí části jsou uvedeny současné terapeutické postupy používané u mnohočetného myelomu. Poslední část pak zahrnuje klinický obraz, diagnostiku a léčbu komplikací, které jsou pro léčbu onemocnění typické - imunodeficit, anémie, kostní a renální postižení, neuropatie a další.

Snahou autorů bylo nejen shrnout celou problematiku, ale také prezentovat nejnovější poznatky v tomto rychle se rozvíjejícím oboru. Péče o nemocné s monoklonálními gamapatiemi je multidisciplinární - proto je kniha věnována jak hematologům a onkologům, tak i lékařům, kteří první přicházejí do styku s těmito pacienty, a rovněž specialistům řady klinických oborů.

Publikace je doplněna řadou tabulek, grafů a více než 30 obrázky dokumentujícími diagnostiku a klinický obraz onemocnění.

Obsah:

1. Epidemiologie a patogeneze mnohočetného myelomu

1.1. Historie (Ivan Špička)

1.2. Epidemiologie (Ivan Špička, Jan Straub)

1.3. Vývoj lymfocytů B, imunoglobuliny (Jiřina Bartůňková)

1.4. Hemopoetické buněčné linie myelomu a plazmocytomu (Petr Stöckbauer)

1.5. Experimentální vývoj malignit s produkcí monoklonálního imunoglobulinu (Jiřina Bartůňková)

1.6. Povaha maligní populace (Ivan Špička)

1.7. Patogeneze (Ivan Špička)

1.8. Cytogenetika (Kyra Michalová, Zuzana Zemanová)

1.9. Imunofenotypizace (Josef Karban)

1.10. Patogeneze kostního postižení (Ivan Špička)

2. Klinické projevy a diagnostika mnohočetného myelomu

2.1. Klinické projevy (Ivan Špička)

2.2. Základy diagnostiky, klinické stážování (Ivan Špička)

2.3. Morfologické rysy (Vít Campr)

2.4. Detekce M proteinu, další laboratorní nálezy, jejich význam a interpretace (Luběna Hachová, Eva Jarolímková, Tomáš Zima)

2.5. Radiodiagnostika (Josef Hořejš)

2.6. Prognostické faktory (Ivan Špička)

2.7. Monoklonální gamapatie nejasného významu (Ivan Špička)

2.8. Méně časté formy myelomu (Ivan Špička)

2.9. Primární amyloidóza (Romana Ryšavá, Ivan Špička)

2.10. Waldenströmova makroglobulinémie (Evžen Gregora)

2.11. Další lymfoproliferace s tvorbou monoklonálního imunoglobulinu (Evžen Gregora)

3. Terapie mnohočetného myelomu

3.1. Základy terapie, hodnocení efektu léčby (Ivan Špička)

3.2. Konvenční léčba (Ivan Špička)

3.3. Vysokodávkovaná terapie s autologní transplantací (Marek Trněný)

3.4. Alogenní transplantace (Antonín Vítek)

3.5. Radioterapie (Luboš Petruželka, Jiří Kubeš)

3.6. Neurochirurgická terapie (Jan Klener)

3.7. Udržovací terapie (Ivan Špička)

3.8. Léčba refrakterních forem (Ivan Špička, Evžen Gregora)

3.9. Nové léky (Evžen Gregora, Ivan Špička)

3.10. Imunoterapie (Jiřina Bartůňková)

4. Komplikace mnohočetného myelomu

4.1. Imunodeficience (Jiřina Bartůňková)

4.2. Anémie (Ivan Špička)

4.3. Kostní postižení (Ivan Špička)

4.4. Postižení ledvin (Miroslav Merta, Ivan Špička)

4.5. Hyperkalcémie a hyperviskózní syndrom (Miroslav Merta)

4.6. Poruchy hemostázy (Ivan Špička)

4.7. Neuropatie při monoklonální gamapatii (Radim Mazanec)

4.8. Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie z pohledu kardiologa (Vilém Danzig, Zdena Danzigová)

4.9. Kožní projevy monoklonálních gamapatií (Jiří Štork)

Seznam zkratek

Rejstřík