Moderní léčba syndromu diabetické nohy

552 Kč
Moderní léčba syndromu diabetické nohy
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072622617
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 600 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2004
Počet stran: 
207
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzenti

doc. MUDr. Zdeněk Rušavý

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, I. Interní klinika

prof. MUDr. Karel Teršíp, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie

Syndrom diabetické nohy je problematika, se kterou se často setkává ve své ordinaci praktický lékař, internista, diabetolog, chirurg i ortoped. Jde o onemocnění, jež vzhledem ke svému charakteru vyžaduje multidisciplinární péči a u kterého je zvláštní důraz kladen na prevenci. Důsledně aplikovaná preventivní opatření a včasná adekvátní léčba mohou velice významně snížit procento komplikací v souvislosti s tímto syndromem. Jednou z nejobávanějších komplikací jsou mutilující vysoké amputace dolní končetiny; podle dostatečně doložených zpráv lze kvalitní péčí docílit snížení jejich počtu až o padesát procent.

Tato kniha byla proto koncipována tak, aby podala v co nejsrozumitelnější, nejstručnější, ale výstižné formě ty nejdůležitější informace o moderní diagnostice, léčbě a prevenci syndromu diabetické nohy. Důraz je zde kladen na operační léčbu, nicméně pro ucelenost pohledu na celou složitost onemocnění byly do knihy zařazeny kapitoly o neuropatii, klasifikaci a jednotlivých stadiích diabetické nohy a rovněž i opatření, týkající se prevence. Nelze si představit, že bychom mohli úspěšně chirurgicky léčit nemocné s komplikovanou neuroischemickou nohou, když by nám unikaly souvislosti. Právě souvislosti jsou to nejpodstatnější, čeho jsme se snažili kombinací a řazením všech kapitol docílit.

Obsah:

Úvod

1. Epidemiologické, ekonomické a sociální faktory syndromu diabetické nohy (Alexandra Jirkovská)

Klasifikace syndromu diabetické nohy

* Význam ischémie a infekce při klasifikaci syndromu diabetické nohy
* Další faktory, které mají vztah k riziku amputací

Epidemiologické charakteristiky syndromu diabetické nohy a amputací

Ekonomické a sociální faktory u pacientů se syndromem diabetické nohy

2. Klinická anatomie (Patrik Tošenovský)

3. Zásady diagnostiky a léčby jednotlivých stadií syndromu diabetické nohy (M. E. Edmonds)

Klasifikace

* Neuropatická noha
* Neuroischemická noha

Rozvoj syndromu diabetické nohy

Léčba diabetické nohy

* Stadium 1 - normální noha
* Stadium 2 - noha s vysokým rizikem
* Stadium 3 - noha s ulcerací
* Stadium 4 - ulcerace s infekcí měkkých tkání
* Stadium 5 - ulcerace a nekróza

Závěr

4. Diabetická neuropatie (Petr Bouček)

Klasifikace diabetické neuropatie

Etiologie a patogeneze

* Metabolismus glukózy cestou enzymu aldózo-reduktázy (AR)
* Poruchy intracelulárního přenosu signálu a změny v aktivitě enzymu Na+-K+-ATPázy
* Ovlivnění vazoaktivních faktorů a ischémie nervu
* Poruchy růstových faktorů

Diagnostika

Léčba

5. PTA bércových tepen (Jan H. Peregrin, Borek Kožnar)

Technika výkonu

* Provedení angioplastiky
* Vlastní zkušenosti
* Výsledky
* Komplikace

Závěr

6. Chirurgická léčba ischémie diabetické nohy (Patrik Tošenovský)

Indikace k operaci

* Klaudikace
* Suchá gangréna
* Vlhká gangréna, injekce

Technika chirurgické revaskularizace

Pooperační péče

Souhrn

7. Lalokové plastiky k řešení defektů na diabetické noze (Luboš Dražan)

Charakteristika defektů určených k řešení lalokovou plastikou

Druhy laloků

* Místní laloky
* Laloky ze vzdálených míst

Výběr příjmových cév na dolní končetině

Výběr laloku

Způsoby napojení laloků na cévní řečiště dolní končetiny

Operační postup

Pooperační péče

Výsledky mikrochirurgických přenosů svalů u diabetických pacientů

8. Pooperační sledování chirurgických rekonstrukcí tepen dolních končetin (Dana Kautznerová)

Duplexní sonografie

* Technika vyšetření

Dopplerovské charakteristiky proudění krve

* Normální nález
* Patologický obraz
* Patologické nálezy charakteristické pro cévní rekonstrukce
* Postavení duplexní sonografie v pooperačním sledování cévních rekonstrukcí

Závěry

9. Ortopedická léčba (Ivan Landor)

Korekčně rekonstrukční výkony

* Výkony na prstech nohy
* Výkony na palci
* Výkony při příčném plochonoží
* Výkony při podélném plochonoží
* Hlezenní kloub

Amputační výkony

* Amputace v úrovni nohy
* Amputace ve středonoží
* Symeho amputace
* Amputace v podkolení
* Amputace nad kolenem

10. Profylaktická a terapeutická obuv (Emil Záhumenský, Petr Hlaváček)

Obuv

11. Standardy léčby pacientů se syndromem diabetické nohy (Alexandra Jirkovská)

Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy

* Hlavní epidemiologické charakteristiky
* Patofyziologie syndromu diabetické nohy
* Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy
* Klinická charakteristika
* Diagnostika a diferenciální diagnostika
* Léčebný postup
* Prognóza

Přílohy

Příloha 1 - Schéma diagnostiky a terapie syndromu diabetické nohy

Příloha 2 - Edukace diabetiků při prevenci syndromu diabetické nohy a zásady pro preventivní obuv pro diabetiky

Rejstřík