Molekulární genetika karcinomu prostaty

368 Kč
Molekulární genetika karcinomu prostaty
Autor: 
Lukeš Martin
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072621858
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 400 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2002
Počet stran: 
191
Formát: 
155x225 mm

Z předmluvy:

Cílem této práce je snaha o poskytnutí přehledu genů a jejich produktů, seznámit lékařskou veřejnost se základním pohledem na genetické změny, které vedou ke vzniku nádoru prostaty a jeho progrese, umožnit tak současným lékařům srozumitelně pochopit a zachytit nástup zcela nového vědního oboru. Ten, kdo včas nepochopí důležitost těchto přeměn, bude v příštích deseti letech a dále stát na okraji medicíny. Je zcela zřejmé, že molekulární biologie, genetika a vše, co k nim náleží, se rozvíjejí tak rychle, že i tato publikace bude za dva roky stará. To, že tuto práci, která je úzce změřena na molekulární genetiku karcinomu prostaty, napsal urolog, nikoliv molekulární genetik, svědčí o dokonalém pochopení všech souvislostí, potřebných pro klinickou práci. Porozumění molekulární genetice nádoru prostaty má přímý dopad na stanovení diagnózy, prognózy a terapie, protože markery přítomnosti tumoru a markery předpovídající chování nádoru, jsou přirozeným výsledkem znalosti molekulární genetiky.

Obsah:

Předmluva

1. Historie a epidemiologie karcinomu prostaty

2. Prostatický specifický antigen

3. Obecná onkogeneze

4. Přehled nádorové biologie

5. Hereditární karcinom prostaty

6. G1/S proteiny buněčného cyklu jako markery karcinomu prostaty

7. Teloméry, telomeráza a jejich vztah k imortalizaci buněk karcinomu prostaty

8. Apoptóza

9. Buněčné adhezivní molekuly

10. Ras onkogen

11. Metylace DNA

12. Androgenní receptor a jeho vztah ke vzniku hormonálně nezávislého karcinomu prostaty

13. Růstové faktory a karcinom prostaty

14. Genová terapie karcinomu prostaty

15. Slovníček pojmů molekulární genetiky