Motivace, produktivita a způsob života

290 Kč
Motivace, produktivita a způsob života
Autor: 
Kolman Luděk
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-7201-892-5
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 350 Kč
Sleva: 
17%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Edice: 
Monografie
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
192
Formát: 
A5

Jednotlivé kapitoly knihy Motivace, produktivita a způsob života postupně uvádějí přehled jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro uchopení a posléze i využití poznatků z oboru teorie motivace pracovní činnosti. Teorie motivace pracovní činnosti dnes představuje obsáhlé poznatkové odvětví s vlastní tradicí, specifickými metodologickými přístupy a rozsáhlou výzkumnou základnou, jakou přinesla na vědě a výzkumu založená současnost. Výzkumy v oboru vedly ke vzniku a vývoji řady podnětných teoretických koncepcí, které jsou v práci popsány a na něž autoři navázali vlastním výzkumným úsilím, které vedlo ke konkrétním návrhům na rozvoj teorie oblasti. Práce neponechala stranou ani problémy spíše praktické povahy. Jednak rozbor současného stavu teoretického poznání v oblasti vedl její autory k návrhu hledat zdroj a podmíněnost motivovaného chování v předchozích životních zkušenostech subjektů, jednak byla část závěrečné kapitoly věnována diskuzi souvislostí mezi motivací pracovní činnosti a kvalitou managementu, s nímž se subjekt v zaměstnání setkává. Jak se v práci ukazuje, je kvalita managementu pro motivaci zaměstnanců klíčová.
Kniha bude vhodným zdrojem informací nejen pro vysokoškolské studenty, v jejichž studiu jsou začleněny humanitní obory, ale také pro odborníky z oblasti psychologie, sociologie a andragogiky, pro firemní praktiky, zejména manažery a personalisty.