Mozek a jeho duše

322 Kč
Mozek a jeho duše
ISBN: 
9788072623143
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 350 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
3., přepracované a rozšířené vydání
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
263
Formát: 
155x225 mm

Již třetí vydání čtenářsky úspěšné knihy z pera oblíbeného popularizátora vědy a významného odborníka v oboru patologické anatomie a neuropatologie MUDr. Františka Koukolíka pojednává o vztahu mozku a chování, který je jedním z klíčových směrů jak základního, tak užitého výzkumu.

Od prvního vydání knížky uplynulo deset let. Od vydání druhého, rozšířeného, téměř osm. Vědy o mozku se v jejich průběhu rozvíjely znamenitě a nevídaně, a to ve všech úrovních, které zkoumají. O lidském mozku se právem říká, že je nejsložitějším systémem ve známém vesmíru. Studenti medicíny se jím zabývají v řadě oborů pět roků. Často je považují za velmi náročné a někdy málo srozumitelné. Autor se proto snažil, aby knížka byla srozumitelná lidem, kteří nejsou profesionálové, a aby motivovanému čtenáři poskytla představu, jak a z čeho je mozek postavený i jak funguje ve zdraví a při některých onemocněních.

Publikace se tedy zabývá smyslovým vnímáním a poznáváním, pamětí, řečí a jazykem, vědomím a orientovanou pozorností, emotivitou, řídicími funkcemi i vědomím ve smyslu sebeuvědomování, včetně jejich poruch. Součástí jsou i kapitoly o tak častých a těžkých onemocněních, jako jsou Alzheimerova nemoc, schizofrenie a deprese.

Obsah:

PŘEDMLUVA KE TŘETÍMU VYDÁNÍ

STAČÍ CHVÍLI UVAŽOVAT

Neurony

Neurony tvoří jádra a vrstvy

Synapse

Geny a neurony

Plasticita

Komplexita neboli složitost

Mapování, reprezentace a zpracovávání informace

Základní vlastnosti funkčních systémů mozku

Švýcarský armádní nůž

Mozek je zkoumán na řadě úrovní

Zlý duch závistivé tety

Anatomie mozku vzdoruje

Výpočetní neurověda

Problém vazby

Glie

Připomenutí ze střední školy

JAK VNÍMÁME A JAK POZNÁME, CO VNÍMÁME?

Principy činnosti funkčních systémů vnímání a poznávání

Vidíme a poznáváme

Další zrakové korové oblasti

Tři systémy zpracování zrakové informace

Centra, která nejsou centry

Korová slepota

Příklady poruch zrakového poznávání

Porucha zrakového rozlišování tvarů

Porucha rozlišování barev

Jak poznáváme a nepoznáváme tváře?

Navigace

Zrakové představy

Mentální rotace

Slyším šelest motýlího křídla i řev tryskového motoru

Poslouchám-li Rachmaninova, mrazí mne v zádech

Hudba mluví

Amúzie, porucha rozlišování hudebních zvuků

Slovo spisovatel je stříbřitě šedé

Souhrn

PAMĚŤ

Pacient H.M.

Pacient R.B.

Amnézie

Pacient N.A.

Paměť chronických alkoholiků

Paměť jako obydlí s mnoha místnostmi

Pracovní paměť

Epizodická paměť

Zázračná paměť

Sémantická paměť

Sémantická demence

O vztahu epizodické a sémantické paměti

Nevědomé paměti

Procedurální paměť

Nevím, kdo jsem, nevím, kde jsem

ŘEČ A JAZYK

S anatomií afázií je svízel

Vztah řeči, jazyka a mozku zdravých lidí

Kde je v mozkové kůře slovník?

Kulturní vlivy

Prozódie - citová stránka jazyka

Jazyk a mozek hluchoněmých lidí

Mluvíme dvěma i větším počtem jazyků

Čteme a píšeme

Vývojová dyslexie

Zpracování čísel a číselný smysl

Pět předpokladů vzniku jazyka

Jazyk v širokém a úzkém smyslu

HYBNOST NEBOLI MOTORIKA

Páteřní a prodloužená mícha

Mozeček

Bazální ganglia

Parkinsonova nemoc

Huntingtonova nemoc

Homunculus, který není homunculem

Musím na té ruce sedět, pane doktore

Praxie a apraxie neboli složité naučené pohyby

Rozhodujeme se k pohybu

PRAVÝ A LEVÝ MOZEK NEBOLI LATERALITA

Příčiny laterality

Syndrom rozštěpeného mozku

VĚDOMÍ, POZORNOST, OPOMÍJENÍ

Vědomí a bezvědomí

Karen Ann Quinlanová

Spíme

Čemu spánek slouží?

Jak si sednu, usnu

Namaluje jen pravou polovinu domečku, sní jídlo z pravé poloviny talíře

ČELNÍ LALOKY

Zevní obvod

Spodní obvod

Muž, který si »půjčoval auta«

Pacient E.V.R.

Vnitřní obvod

Polární obvod

Poškození čelních laloků v dětství

Neuronální podklad inteligence

Soudobý výklad činnosti prefrontálních funkčních systémů

CITOVÝ MOZEK

Prvních sto let moderního výzkumu

Homeostatický strom

Emoční pozadí

Základní emoce

Aktivita amygdaly se podílí na emoční paměti

Smích a pláč

Emoční paměť mužů a žen

Balíčky hodné a zlé

Emoční a sociální inteligence

Závislost na psychoaktivních látkách

Úzkost

Panická porucha

Posttraumatická stresová porucha

Bojím se lidí

Obsedantně-nutkavá porucha

Tourettův syndrom

Je možné potlačit nežádoucí vzpomínky?

Je mi smutno na umření

Vrah mezi námi

Zpráva z tisku

Antisociální porucha osobnosti

Zabijácká mapa

Činnost mozku duševně zdravých vrahů

SOCIÁLNÍ MOZEK

Cítím tě i slyším, také tě vidím

Tváře černé, důvěryhodné i krásné

Nechtějí si se mnou hrát

Udělám to samé, co děláš ty

Vím, že víš, že vím

Jsem pro něj věc

Tvoje slzy jsou moje slzy, tvá radost je mou radostí

Poznám, co je dobré a co špatné

SCHIZOFRENIE

Rizikové vlivy

Je schizofrenie důsledkem poruchy vývoje mozku?

Molekuly

Neurony a funkční systémy

Co lze o schizofrenii říci souhrnně?

ZNIČILA JÍ ROZUM, SRDCE I DUŠI…

Alzheimerova nemoc

Demence při cévním poškození mozku

Prionová sága: kanibalové a šílené krávy

SEBEUVĚDOMOVÁNÍ

Kognitivní teorie vědomí

Homunculus

Zombie

Hejno rybiček neboli neuronální koalice

Vědomá neboli explicitní reprezentace

Vím, že jsem pohnul prstem

Představa pohybu

Vědomí záměru

Pocit jáství

Afektivní teorie vědomí

Kulturně podmíněné jáství

UŽITÁ LITERATURA

ZKRATKY

POZNÁMKY

Stačí chvíli uvažovat

Paměť

Vědomí, pozornost, opomíjení

Čelní laloky

Citový mozek

Schizofrenie

Sebeuvědomování

274 SLOV O AUTOROVI