Myasthenia gravis

450 Kč
Myasthenia gravis
Autor: 
Schützner Jan
Autor: 
Šmat Václav
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
Komplexní pojetí a chirurgická léčba
ISBN: 
8072623079
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 490 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
137
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzenti

doc. MUDr. Peter Špalek, Ph.D.

Centrum pre neuromuskulárne ochrenia FNsP, Bratislava

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, Chirurgická klinika

prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice U sv. Anny, I. chirurgická klinika

Publikace přináší komplexní pohled na problematiku onemocnění myasthenia gravis. I když hlavním autorem a koordinátorem práce je chirurg, jednotlivé kapitoly jsou zpracovány osvědčenými odborníky ve své oblasti, kteří vycházejí z prioritní tradice léčby konzervativní i chirurgické v teritoriu České republiky i dříve Československa.

Přínosným způsobem zde došlo ke kooperaci teoretiků, kliniků i chirurgů, takže kontroverzní problematika dvou málo známých veličin - obecné funkce thymu a okolností myasthenia gravis - byla zpracována na vysoké úrovni jak teoretické, tak zejména praktické. Práce vychází ze zkušeností průkopníků morfologie, léčby i chirurgie thymu a komplexně formuluje zásady jak již obecně přijaté, tak zejména po stránce chirurgické i ty nejmodernější postupy.

Analogicky moderním principům medicíny vůbec je v závěru práce uvedeno přesvědčivé doporučení soustředit nemocné s postižením thymu na pracoviště, která s touto problematikou mají systematické zkušenosti a mají možnosti nejen léčby chirurgické, ale celého nezbytného komplementu vyšetřovacího, léčebného a intenzivistického.

Obsah:

Předmluva

1. Historie léčby myasthenia gravis (Václav Šmat, Jan Schützner)

2. Imunopatogeneze a klinický obraz myasthenia gravis (Jiří Piťha)

2.1. Struktura a funkce nervosvalové ploténky

2.2. Imunopatogeneze myasthenia gravis

2.3. Klinický obraz myasthenia gravis

3. Thymus a chirurgická léčba myasthenia gravis (Jan Schützner, Václav Šmat)

3.1. Úvod

3.2. Poznámky z embryologie a histologie

3.3. Chirurgická anatomie

3.4. Funkce a patologie thymu

3.5. Diagnostika

3.6. Chirurgické přístupy k thymu, terapie

4. Chirurgická léčba thymomů (Jan Schützner, Jiří Tvrdoň)

4.1. Nádory brzlíku, klasifikace, léčba

4.2. Chirurgické přístupy

4.3. Prognóza po thymektomii

5. Posouzení kompletnosti thymektomie z parciální sternotomie (Svatopluk Adámek, Jan Schützner)

5.1. Ověření kompletnosti thymektomie v rámci chirurgicko-anatomických studií

5.2. Soubor provedených thymektomií z krčního přístupu

5.3. Problematika reziduální tkáně thymu po thymektomii provedené z parciální podélné sternotomie

5.4. Závěr

6. Konzervativní terapie myasthenia gravis (Jiří Piťha, Libuše Šimková, Iveta Nováková)

6.1. Symptomatická terapie

6.2. Imunosupresivní a imunomodulační terapie

6.3. Strategie dlouhodobé a akutní terapie generalizované MG

6.4. Terapeutické postupy u specifických forem a stavů MG

7. Myasthenia gravis z pohledu intenzivní medicíny (Jarmila Drábková)

7.1. Málo příznivá minulost

7.2. Změna profilu pacientů

7.3. Léky a jejich interakce

7.4. Indikace resuscitační/intenzivní péče v současné době

7.5. Specifické odlišnosti v resuscitační/intenzivní péči v přímé souvislosti s MG

7.6. Komplikace

7.7. Mortalita

8. Patologie thymu ve vztahu k myasthenia gravis (František Havlíček)

9. Histopatologické nálezy ve svalové tkáni u myasthenia gravis (Josef Zámečník)

9.1. Ultrastrukturální změny nervosvalové ploténky u MG

9.2. Průkaz komplementu na nervosvalových ploténkách při MG

9.3. Role zánětlivých buněk

9.4. Změny svalových vláken mimo nervosvalovou ploténku

Zkratky

Rejstřík