Na cestě za dítětem

276 Kč
Na cestě za dítětem
Autor: 
Konečná Hana
Podnázev: 
Dvě malá křídla
ISBN: 
9788072625918
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 300 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
2.
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
296
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Druhé vydání, v nakladatelství Galén první

Kniha poskytuje vyčerpávající a hlavně velmi osobní pohled na mentální, emocionální a somatické problémy spojené s nenaplňujícím se rodičovstvím. »Cesta za dítětem« je popsána téměř chronologicky, od zjištění potíží až po těhotenství či bezdětnost, navíc velmi věrohodně z obou perspektiv, ženské i mužské. Odborný pohled je doplněn množstvím přesvědčivých výpovědí těch, kdo cestu za dítětem prošli sami. Tato kniha bude užitečná jak párům trpícím infertilitou, tak odborníkům, kteří jim problém pomáhají řešit.

Obsah:

Motto

Předmluva

Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku

Co skrývá nepěkné slovo sterilita?

Je porucha plodnosti nemoc?

Jsme výjimka?

Zvyšuje se míra poruch plodnosti?

Jak je to s věkem ženy?

Kde jsou příčiny?

Co je předpokladem úspěchu cesty za dítětem?

Co nás učili ve škole?

Když vše vezmeme suma sumárum

Hrají roli nervy?

Má to nějaký smysl?

Někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá

Mapa cesty za dítětem

Co lze z mapky vyčíst?

Korunou si hodím

Udělej cokoli, co by zač stálo, třeba jen přistup blíž

Cesta za dítětem biologicky vlastním

Proč? aneb diagnostika poruch plodnosti

Jak? aneb terapie poruch plodnosti

Cesta za dítětem osvojeným

Náhradní rodinná péče z právní stránky

Náhradní rodinná péče z psychologické stránky

Cesta k bezdětnosti

Cesta má přede mnou v dáli mizí, každý krok v srdci mém zabolí

Co na to žena?

Co je pro ženu nejhorší?

Je všechno zlé k něčemu dobré?

Co na to muž?

Co je pro muže na situaci nejhorší?

Je všechno zlé k něčemu dobré?

Co na to partnerský vztah?

Milujte se a množte se

Co na to básníci?

Zahrejte mně ztichúčka, javorové husle, ať mně moj syneček na chvilečku usne

Syneček je biologicky vlastní

Syneček je osvojený

Jen ty a já

Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína

Mapa vlivů

Má maměnka neví, ani vědět nesmí

Terapeut

…a jeho odborné znalosti

…a jeho komunikační dovednosti

Co očekává klient od terapeuta?

Co očekává terapeut od klienta?

Máma je hodná, táta je hodný …v tomto pekle budeme s nimi bydlet

Jedna paní povídala

…i o bezdětnosti se zmínila

…i svůj názor na rodičovství po léčbě poruch plodnosti sdělila

…a vy jste jí odpověděli

Bez práce nejsou koláče

Za vším hledej … peníze

Kultura

…vyjádřená v etických principech

…vyjádřená v zákonech

Pusť k milování rádio

Biometeorologická předpověď

Já jen co jsem se narodil, na bludnej kámen šláp a do školy jsem nechodil, a přec je ze mne chlap

…s nějakou touhou po dítěti

…s nějakou schopností zvládat zátěž

Vlastní aktivita

Vydržím to?

…s nějakým vzděláním

…s nějakými názory, postoji a předsudky

Pohádky

Mýty a pověsti

Bezdětnost v Bibli

Lidová moudra

Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch, co rozuměj, ať vám poví

Vymyslel jsem spoustu nápadů, aú, co podporujou dobrou náladu, aú

Psychologická pomoc

Pomoc občanských sdružení a nadací

Kontakty, které se mohou hodit

Občanská sdružení, pacientské organizace, nadace

Psychologická pomoc

Informace na webových stránkách

Bereme v potaz učené bakaláře. Et item doktory, et item rektory

Zdroje dat a postupy jejich získávání

Postupy získávání dat

Plán výzkumu

Postupy interpretace dat

Kontrola validity dat

Etika výzkumu

Doslov

Slovníček pojmů

Zkratky

Literatura