Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, Praktická příručka

531 Kč
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce,
Podnázev: 
podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zák
ISBN: 
978-80-7502-382-7
EAN: 
9788075023827
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 590 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Rok vydání: 
2020
Počet stran: 
398

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi.

V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí prakticky zaměřený výklad jak obecných skutkových podstat civilní odpovědnosti, tak jednotlivých případů zvláštní povinnosti k náhradě újmy, dále se zabývají specifiky náhrad v obchodních a pracovněprávních vztazích. Pozornost věnují rovněž náhradě škody ve sporech vzniklých v důsledku ohrožení nebo porušení práv průmyslového vlastnictví. Problematice náhrady škody podle autorského zákona je věnována závěrečná část knihy.

K uplatnění práva na náhradu majetkové i nemajetkové újmy existuje rozsáhlá judikatura, která se dále vyvíjí a jíž autoři citují a upozorňují současně na aplikovatelnost starší judikatury. Stranou nezůstává ani otázka promlčení práva na náhradu škody, jeho vzdání se a vyloučení povinnosti k náhradě škody.

Kniha tak čtenáři poskytuje nejen komplexní pohled na soukromoprávní odpovědnost, ale i návod na řešení různých situací vzniklých v souvislosti s uplatňováním práva na náhradu škody a odčinění nemajetkové újmy.