Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. Par. 2201-2357

792 Kč
Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201-2357
Autor: 
Dejlová Hana
Autor: 
Kabelková Eva
ISBN: 
978-80-7400-524-4
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 890 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Edice: 
Beckovy komentáře
Rok vydání: 
2013
Počet stran: 
616

Nový občanský zákoník přináší podrobnou právní úpravu institutu pachtu, jehož typickým znakem, který jej odlišuje od nájmu, je přenechání nejen užívacích, ale též požívacích práv.

Při pachtu je věc obhospodařována, vynáší určitý výnos a tento výnos náleží pachtýři. Jako zvláštní typy pachtu je upraven pacht obchodního závodu a pacht zemědělský. Pacht obchodního závodu nahrazuje předchozí právní úpravu nájmu podniku. Nová právní úprava zasahuje i do nájmu bytů, je předpokládáno sjednávání nájemného v obvyklé výši bez autoritativní regulace výše nájemného státem. Zavádí se možnost výpovědi z nájmu bez výpovědní doby, a to jak pro nájemce, tak pro pronajímatele.

Došlo ke zrušení řady tradičních výpovědních důvodů, naproti tomu jsou zavedeny nové, byl zcela odstraněn institut přivolení soudu k výpovědi pronajímatele. Nová právní úprava již nezná poskytování bytových náhrad. Je zjednodušena úprava kauce při nájmu bytu. Posiluje se ochrana nájemce mimo jiné i zakotvením tzv. zakázaných ujednání, mezi něž náleží například dohoda o povinnosti nájemce platit smluvní pokutu pronajímateli. Existují i nové způsoby skončení nájmu bytu, dále také možnost přechodu práv a povinností z nájmu bytu na nájemcova dědice.