Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

243 Kč
Nakládání s cizí věcí v soukromém právu
Autor: 
Dostalík Petr
ISBN: 
978-80-7502-398-8
EAN: 
9788075023988
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 270 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Rok vydání: 
2020
Počet stran: 
152

Publikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akcese), zpracování cizí věci ve věc jinou (specifikace), versio in rem, použití cizí věci při odvracení krajní nouze, a konečně možnost obětovat cizí věc pro záchranu cizí hodnoty.

Autor zkoumá uvedené případy v historických souvislostech a sleduje způsoby, zda a jakým způsobem je hrazena škoda, která vzniká upotřebením věci jejímu vlastníkovi v jednotlivých právních úpravách: od práva římského přes právo pandektní, rakouské, československé až po občanský zákoník z roku 2012.

Zároveň autor analyzuje otázku, nakolik je právní úprava uvedených případů v současném občanském zákoníku odrazem zásady „nikdo se nemůže obohatit na úkor jiného“ a zda na tyto případy může být aplikována právní úprava bezdůvodného obohacení.