Academia

Nakladatelství vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966.

V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů.

Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Pražský Maigret. Osobní zápas legendárního kriminalisty 19.06.19
Kinematografie zapomnění

Kniha Kinematografie zapomnění je pokusem o zachycení přelomového období konce reformního procesu roku 1968 a počátku normalizace v jedné z oblastí...

15.01.19
Velký teror

Problematika „stalinismu“, sovětského totalitního systému a komunistického bezpráví nachází řadu zájemců nejen mezi laickou veřejností, ale především v...

15.01.19
Ferdinand Porsche. Průkopník a jeho svět 11.12.18
Život novináře

Karel Pacner celý život popularizoval na stránkách Mladé fronty/MF Dnes vědu. Nebylo to snadné nejen kvůli složitostem přepisu vědeckého pohledu na daný...

23.02.18
Umění české reformace (1380-1620)

Co vedlo československou vládu v roce 1923 k tomu, že uvolnila značnou částku na nákup vynikající kolekce francouzského malířství a sochařství? Za jakých...

20.02.18
Prvotiny

První svazek obsahuje čtyři knihy Demlových raných textů – z doby, kdy byl na jedné straně uchvácen literárním světem Otokara Březiny a výtvarným světem...

30.01.18
Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 (2 svazky)

Studie vývoje kulturního dění a životního stylu se skládá ze tří částí. Dílo představuje nové pojetí problematiky i v mezinárodním kontextu. Od podobných...

26.01.18
Kapela. Pozadí akce, která stvořila Chartu 77

Na počátku procesu s undergroundem stála celostátní akce „Kapela“, která si za „snadný“ cíl zvolila „vlasatce“, respektive „závadové“ bigbeatové skupiny....

24.11.17
Diferenciální počet I, II 14.09.17
Integrální počet I, II (Jarník) 14.09.17
Vzestup a pád českého kapitalismu

Vzestup a pád českého kapitalismu popisuje ekonomický vývoj v České republice od roku 1989 až do roku 2002. Poskytuje obecný ekonomický úvod do tehdejší...

10.02.14
Lector in fabula

Kniha Umberta Eca (1932) Lector in fabula vyšla poprvé italsky v roce 1979. Pochází z Ecova vědecky nejproduktivnějšího období, kdy rozvíjí jak obecnou...

18.01.14
Přešťastné manželství 20.07.13
Kinematografie zapomnění

Kniha Kinematografie zapomnění je pokusem o zachycení přelomového období konce reformního procesu roku 1968 a počátku normalizace v jedné z oblastí...

07.04.12
Spiknutí. Tajný příběh protokolů sionských mudrců

WILL EISNER (1917–2005) byl ve dvacátém století skutečným průkopníkem komiksu. Tento newyorský rodák má na kontě nejen legendární komiksový strip Duch, ale...

08.11.11
Velká kniha židovských anekdot 16.07.11
Psychologie hypnózy a sugesce 16.07.11
Malá československá encyklopedie II. 16.07.11
Malá československá encyklopedie VI. 16.07.11
Slovník spisovné čestiny 16.07.11
Malá československá encyklopedie I. 16.07.11
Malá československá encyklopedie IV. 16.07.11
Malá československá encyklopedie III. 16.07.11
Malá československá encyklopedie V. 16.07.11
Malá čs.encyklopedie 4 16.07.11
Malá čs.encyklopedie 6 16.07.11
Malá čs.encyklopedie 3 16.07.11
Malá čs.encyklopedie 1 16.07.11
Malá čs.encyklopedie 2 16.07.11
Malá čs.encyklopedie 5 16.07.11
Filosofie peněz

Ke znovuobjevení díla německého filosofa, sociologa a teoretika kultury Georga Simmela (1858-1918) došlo ve druhé polovině 20. století díky proudům...

14.07.11
Pravidla českého pravopisu

Pravidla českého pravopisu , jedna z nejdůležitějších jazykových příruček pro širokou veřejnost, přinášejí úpravy zásad týkajících se především psaní...

11.05.11
Nový akademický slovník cizích slov A - Ž

Nové, přepracované vydání oblíbeného a nejrozsáhlejšího slovníku cizích slov u nás přináší více než 100 tisíc výrazů, pojmů, termínů, slovních spojení...

10.05.11
Teorie nevzdělanosti

Pojmy vědění a vzdělání hýbou lidmi stejně jako trhy. Tvrdí se, že jsou nejdůležitějším zdrojem Evropy, chudé na suroviny, a ten, kdo investuje do vzdělání...

31.10.10