ANAG

Nakladatelská a vzdělávací agentura ANAG působí na českém trhu již od r. 1990 a patří bezesporu k firmám s nejdelší tradicí v oblasti pořádání odborných seminářů, vydávání odborných publikací a časopisů.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Abecedně řazený výklad téměř 400 hesel z oblasti BOZP si za 18 let vydobyl v odborné literatuře nenahraditelné místo u všech, kteří se zabývají bezpečností...

20.11.18
Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich...

15.06.18
Daňový řád a jeho změny do 1. 6. 2018

Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Komentář k tomuto zákonu vydali již ve dvou vydáních autoři, kteří připravili i tento...

08.06.18
Daně z příjmů s komentářem 2018

Tato praktická populárně-odborná publikace vychází v již 17. vydání, tentokrát pro zdaňovací období let 2017 a 2018. Srozumitelnou formou seznamuje s níže...

18.05.18
Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018 + CD

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje...

04.05.18
Vítězství nad chronickou bolestí – Inovativní přístup k mysli a tělu

Četnost výskytu chronických bolestí v dnešní společnosti již nabrala epidemických rozměrů. Běžným postupem tradiční medicíny je předepisování opioidních...

24.04.18
Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu.
Nově v tomto vydání

Nový titul je...

24.04.18
FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2018

I díky rostoucí ekonomice a potřebě stabilizace pracovního prostředí využívá stále větší množství organizací a firem jako nástroj možnost poskytování...

24.04.18
Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku k 1. 3. 2018

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku...

13.04.18
Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018

Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy.
...

13.04.18
Abeceda DPH 2018

Kniha je praktickým průvodcem pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty.
...

13.04.18
Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2018

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Aktuální legislativa a podrobné výklady

Zohledněny jsou...

23.03.18
Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2018

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním...

23.03.18
Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na...

23.03.18
Rozpočtová skladba v roce 2018

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež...

09.03.18
Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově pojištěných

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a...

09.03.18
Inventarizace – praktický průvodce + CD

Impulsem pro přípravu nového vydání této publikace bylo nemálo konkrétních dotazů některých vybraných účetních jednotek v oblasti organizace a provádění...

09.03.18
Daně 2018 a předpisy související s přehledy změn

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018.
Legislativní změny pro...

09.03.18
Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd 2018

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v...

23.02.18
Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů.
Velké množství praktických...

23.02.18
Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem 2018

Přestože v rámci předchozího volebního období nebylo v Poslanecké sněmovně Parlamentu dokončeno projednávání vládního návrhu zásadní (...

29.01.18
Abeceda mzdové účetní 2018

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem...

29.01.18
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních...

23.01.18
Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2018

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb...

23.01.18
Život ve stylu lagom – Švédský způsob života

Objevte LAGOM – švédskou myšlenku rovnováhy, harmonie, krásy a dostatku.
LAGOM – švédská filozofie rovnováhy

Milujete vše skandinávské?...

23.01.18
Moje tělo: Koučink

„Moje tělo: koučink je publikace, která kdyby existovala v momentě, kdy jsem začínala sama s hubnutím, by mi moc pomohla.“

Kristina Čechová, autorka...

23.01.18
Lidské vědomí a vesmír

Lidské vědomí, které je vícerozměrné, a mnohaúrovňový vesmír existují na základě touhy existovat. V okamžiku, kdy člověk dosáhne nové úrovně vědomí, přemění...

23.01.18
Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy 2018

Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací.
Vychází z aktuálního...

23.01.18
Likvidace obchodních společností

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby.

Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném...

23.01.18
Cestovní náhrady v 326 příkladech 2018

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské...

09.01.18
Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů

Publikace zpracovává v současné době velmi aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí...

09.01.18
Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018 + CD

Již sedmé vydání praktické příručky Školské zákony… obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná...

09.01.18
Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018

Příručka Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském...

09.01.18
Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018, např. nová částka daňového...

09.01.18
Zákoník práce 2018 (sešitové vydání)

Tak jako každým rokem nabízíme čtenářům i letos stručnou odbornou publikaci obsahující aktuální znění zákoníku práce k 1. 1. 2018 – tedy se zapracováním...

09.01.18
DRIVE / POHON – Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje!

Většina z nás věří, že nejlepším způsobem, jak motivovat sebe i ostatní kolem, je použití externích odměn, např. peněz – tedy metody cukru a biče. To je...

09.01.18
Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018

Od 1. ledna 2007, to je od účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, došlo k několika zásadním úpravám této základní pracovněprávní normy, a pro její...

09.01.18
DPH v tuzemsku. Zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů...

03.11.17
Praktický průvodce GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. ...

03.11.17
Jednoduché účetnictví k 1. 1. 2016

Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly vést jednoduché účetnictví organizace dané zákonem na základě přechodného ustanovení...

06.10.17
Daňový proces

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby,...

03.10.17
Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD

Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky,...

03.10.17
Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2017.

Změny v...

03.10.17
Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017

Tato jedinečná publikace nabízí čtenářům jednak úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem a odkazy na související ustanovení a jednak přehled...

03.10.17
Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku...

03.10.17
Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví. Výklad a řešené příklady 2017

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou,...

18.05.17
Hmotný a nehmotný majetek v praxi

Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a...

18.05.17
Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a...

07.04.17
Účtová osnova, České účetní standardy. Postupy účtování pro podnikatele 2017

Publikace obsahuje aktuální úplné znění právních předpisů platných od 1. 1. 2017 v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní...

18.02.17
Sbírka souvztažností (Jindrák)

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona...

20.01.17