ANAG

Nakladatelská a vzdělávací agentura ANAG působí na českém trhu již od r. 1990 a patří bezesporu k firmám s nejdelší tradicí v oblasti pořádání odborných seminářů, vydávání odborných publikací a časopisů.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 2019

Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí předchozí obdobné publikace.
Co v této publikaci naleznete?

Kniha obsahuje...

15.11.19
SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ 2016

Tato publikace je určena pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenské organizace, organizace zabývajících se zpracováním...

05.11.19
Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů

Publikace zpracovává trvale aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce č. 79...

25.10.19
Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy

Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací.
Vychází z aktuálního...

06.08.19
Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance 2019

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo...

24.07.19
Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019

V tomto 12. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu let 2017 až 2019. Předkládaný...

24.07.19
Daňová evidence – komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti.
...

24.07.19
Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři...

14.06.19
Hmotný a nehmotný majetek v praxi

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských...

14.06.19
ANAG Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a...

04.06.19
Srovnání českého a slovenského zákoníku práce

S ohledem na společnou historii České a Slovenské republiky se může zdát, že zákoníky práce jsou si podobné, a že tedy „kdo zná český, zná i slovenský“. To...

04.06.19
Dávky pomoci v hmotné nouzi 2019

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to...

30.04.19
Daňové zákony v úplném znění k 1. 4. 2019 s přehledy a komentáři změn

Tato čtenářsky oblíbená publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2019....

05.04.19
Rozpočtová skladba v roce 2019

Publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež...

12.03.19
Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – 2019

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v...

12.03.19
Vnitřní směrnice pro některé vybrané účetní jednotky + CD

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných...

22.02.19
Účtová osnova, České účetní standardy 2019

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů,...

22.02.19
Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných...

08.02.19
Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu.
Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí

Velmi přehledná,...

08.02.19
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních...

28.01.19
Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem 2019

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší...

28.01.19
Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady k 1. 1. 2019

Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů.
Změny v...

28.01.19
Podvojné účetnictví a účetní závěrka – Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2019

Již 19. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2019 a...

28.01.19
Abeceda mzdové účetní 2019

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto...

28.01.19
Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2019

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou...

22.01.19
Zákoník práce 2019

I v letošním roce jsme pro vás připravili stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2019, tedy se zapracováním všech dílčích změn,...

11.01.19
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018.
Zapracovány...

11.01.19
Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské...

11.01.19
Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Abecedně řazený výklad téměř 400 hesel z oblasti BOZP si za 18 let vydobyl v odborné literatuře nenahraditelné místo u všech, kteří se zabývají bezpečností...

20.11.18
Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich...

15.06.18
Daňový řád a jeho změny do 1. 6. 2018

Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Komentář k tomuto zákonu vydali již ve dvou vydáních autoři, kteří připravili i tento...

08.06.18
Daně z příjmů s komentářem 2018

Tato praktická populárně-odborná publikace vychází v již 17. vydání, tentokrát pro zdaňovací období let 2017 a 2018. Srozumitelnou formou seznamuje s níže...

18.05.18
Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018 + CD

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje...

04.05.18
Vítězství nad chronickou bolestí – Inovativní přístup k mysli a tělu

Četnost výskytu chronických bolestí v dnešní společnosti již nabrala epidemických rozměrů. Běžným postupem tradiční medicíny je předepisování opioidních...

24.04.18
Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu.
Nově v tomto vydání

Nový titul je...

24.04.18
Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku k 1. 3. 2018

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku...

13.04.18
Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018

Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy.
...

13.04.18
Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2018

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Aktuální legislativa a podrobné výklady

Zohledněny jsou...

23.03.18
Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2018

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním...

23.03.18
Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na...

23.03.18
Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově pojištěných

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a...

09.03.18
Inventarizace – praktický průvodce + CD

Impulsem pro přípravu nového vydání této publikace bylo nemálo konkrétních dotazů některých vybraných účetních jednotek v oblasti organizace a provádění...

09.03.18
Daně 2018 a předpisy související s přehledy změn

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018.
Legislativní změny pro...

09.03.18
Život ve stylu lagom – Švédský způsob života

Objevte LAGOM – švédskou myšlenku rovnováhy, harmonie, krásy a dostatku.
LAGOM – švédská filozofie rovnováhy

Milujete vše skandinávské?...

23.01.18
Moje tělo: Koučink

„Moje tělo: koučink je publikace, která kdyby existovala v momentě, kdy jsem začínala sama s hubnutím, by mi moc pomohla.“

Kristina Čechová, autorka...

23.01.18
Lidské vědomí a vesmír

Lidské vědomí, které je vícerozměrné, a mnohaúrovňový vesmír existují na základě touhy existovat. V okamžiku, kdy člověk dosáhne nové úrovně vědomí, přemění...

23.01.18
Likvidace obchodních společností

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby.

Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném...

23.01.18
Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018 + CD

Již sedmé vydání praktické příručky Školské zákony… obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná...

09.01.18
Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018

Příručka Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském...

09.01.18
Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018, např. nová částka daňového...

09.01.18