Facta Medica

Společnost Facta Medica byla založena v červnu 2008. Její vznik byl předznamenán dlouholetým přátelstvím a plodnou spoluprací mezi zakladateli doc. MUDr. Zdeňkem Susou, CSc., PhDr. Eliškou Skalkovou a PhDr. Borisem Skalkou. Tito přátelé se na jaře Léta Páně 2008 vyvázali z dosavadních pracovních svazků, avšak cítili, že by chtěli spolu nadále pracovat při šíření poznatků a myšlenek na poli lékařství a zdravotnictví.

Vycházejíce z římské právní zásady Tres faciunt collegium rozhodli se založit společnost, která by jim umožnila v těchto jejich zálibách pokračovat. Jsouce si vědomi, že je v této oblasti již dosti zavedených konkurentů, věří heslu E pluribus unum a vyznávají zásadu Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří... nebo z rakouského pohledu Lasst uns Eins durch Brüderbande Gleichem Ziel entgegengehn!, a tak očekávají, že se naplní Spojené kde vládnou síly vše se snadno překoná nebo jinými slovy Mit vereinter Kräfte Walten Wird das Schwere leicht vollbracht.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Obezita. Příčiny, typy, prevence a léčba

Anotace

Publikace přináší komplexní pohled na obezitu z hlediska chorobného působení tohoto stavu na člověka.

Všichni z ...

19.03.10
Tělo a duše ve zdraví a v nemoci

Kniha esejů o zdraví, lékařích, zdravotnictvích a zdravotnictví, a především o lidech. Více o ní řeknou slova člověka nejpovolanějšího, prof. MUDr....

10.03.09
Ischemická choroba srdeční. Základní informace pro pacienty

Publikace napsaná předním odborníkem na léčbu srdečně-cévních onemocnění působícím ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole poskytuje formou otázek a odpovědí...

10.03.09
Příběh inzulinu. Cesta k normálnímu životu

V roce 2009 uplynulo 85 let od zlomu v léčbě diabetes mellitus - v roce 1924 byl k léčbě diabetiků poprvé použit inzulin. Do této doby byla diagnóza...

10.03.09
Otazníky kardiovaskulární prevence 2009

Publikace klinických odborníků přináší aktuální odpovědi na otázky (Otazníky), které vyvstávají vzhledem k epidemickému nárůstu kardiovaskulárních problémů...

10.03.09
Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu

Kniha kolektivu autorů přizvaných přední českou diabetoložkou profesorkou Jindřiškou Perušičovou seznamuje odbornou veřejnost se současnými trendy v léčbě...

10.03.09
Kardiabetes. Kardiovaskulární choroby a diabetes mellitus

Kniha edičně připravená dvěma předními odborníky, diabetoložkou prof. J. Perušičovou a internistou (lipidologem a metabolikem) prof. R. Češkou, představuje...

10.03.09