Maxdorf

Nakladatelství Maxdorf vydává ročně přes 50 knižních titulů, z toho tvoří většinu publikace v edici Jessenius určené lékařům. Samostatnou řadou je Farmakoterapie pro praxi, oblíbené příručky shrnující důležité údaje o jednotlivých nemocech s důrazem na podrobné rady pro terapii. Stálicemi knižního trhu jsou lékařské výkladové slovníky (Praktický slovník medicíny, Velký lékařský slovník a Kapesní slovník medicíny), velkou oblibu mezi laiky i odbornou veřejností získal Slovník nespisovné češtiny

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Klinická kardiologie

Třetí aktualizované vydání knihy, jejíž předchozí vydání lze nalézt na pracovním stole mnoha kardiologů v České republice. Od druhého vydání uplynulo 5 let...

29.05.18
Dárci orgánů

Transplantace orgánů v průběhu posledních 20 let postupně přestaly být vnímány jako experimentální terapeutická volba a staly se součástí hlavního proudu...

29.05.18
Spontánní předčasný porod

Spontánní předčasný porod představuje závažný problém jak z hlediska medicínského, tak z hlediska socioekonomického. Základním patogenetickým projevem...

04.05.18
Farmakoterapie hypertenze

Esenciální hypertenze patří k nejzávažnějším medicínským i společenským problémům současné civilizace. Důvodem je vysoká prevalence (cca 35 % v dospělé...

13.05.16
Abeceda diabetu

Nové, čtvrté vydání knihy Abeceda diabetu vychází z předchozích tří úspěšných vydání. Nicméně od předchozího vydání, které vyšlo v roce 2008, se léčba...

29.02.16
Praktický slovník medicíny

Praktický slovník medicíny se v průběhu posledních 20 let stal základním a nepostradatelným zdrojem informací o zdraví a nemocech v ČR. Od roku 1994 se v...

21.01.16
Velký lékařský slovník

Rozsáhlý výkladový slovník zahrnující všechny obory medicíny poskytuje (na rozdíl od internetových zdrojů) spolehlivé a snadno srozumitelné vysvětlení...

11.12.15
Praktický průvodce cukrovkou, II. část

Cukrovka nebolí a je neviditelná a to je její největší riziko a zhouba. V České republice trpí tímto onemocněním přibližně 800 000 pacientů, každoročně jich...

04.05.15
Léčba inzulinem

Diabetes se inzulinem léčí již neuvěřitelných 90 let. Mohlo by se tedy zdát, že je to léčba, kterou musí každý diabetolog, internista či pediatr ovládat do...

04.05.15
Léčba syndromu diabetické nohy odlehčením

Syndrom diabetické nohy je jednou z nejzávažnějších chronických komplikací diabetu. Kombinace neuropatie a ischemie ohrožuje nemocného ulceracemi, vznikem...

04.05.15
Manikúra včetně nehtové modeláže pro profesionály

Popis: Kapitoly: kůže, péče o pokožku, přírodní nehty, postupy péče o nehty, exkluzivní

péče o nehty SPA, umělé zpevňování a prodlužování nehtů,...

14.10.13
Podtalková léčba ran

Lokální řízený podtlak je novou metodou hojení ran, která postupně zaujímá místo v řadě oblastí medicíny, zejména pak v břišní a cévní chirurgii,...

07.10.13
Akutní koronární syndromy

Nemoci srdce a cév představují v současnosti nejčastější příčinu úmrtí ve vyvinutých zemích. Mezi kardiovaskulárními nemocemi má největší prevalenci...

07.10.13
Gliomy

Zhoubný novotvar mozku je 19. nejčastějším zhoubným novotvarem v české populaci a incidence tohoto onemocnění stále roste. Diagnostika i léčebná strategie,...

07.10.13
Arachnoid cysts / Arachnoidální cysty mozku a míchy

Nástup stereotaxe a hi-tech zobrazovacích metod společně vytvořily nový diagnosticko-léčebný komplex, který změnil obsah původní klasické neurochirurgie na...

07.10.13
Diabetes mellitus a inzulinová rezistence, dyslipidemie, hypertenze, dna

Diabetes mellitus 2. typu patří k nejzávažnějším zdravotním problémům současnosti jak z hlediska mortality, tak s ohledem na náklady vynakládané na...

07.10.13
CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc je fenomén postihující miliony nemocných a zaměstnávající tisíce zdravotníků. V současné době ve světě paralelně existuje...

07.10.13
Farmakoterapie v těhotenství a v době kojení

Aktuální a přehledná monografie, věnovaná problematice farmakoterapie v těhotenství a kojení, sestavená na základě vlastních zkušeností s péčí o těhotné a...

07.10.13
Doporučené postupy v pneumologii

Koncepce Doporučených postupů, tak jak je vytvořila Česká pneumologická a ftizeologická společnost, se u lékařů setkala s vřelým přijetím – jejich knižní...

07.10.13
Screening karcinomu děložního hrdla

Karcinom děložního hrdla je pozdní komplikací banální infekce rozšířené po celém světě. Není však vzácným onemocněním, postihuje celosvětově každým rokem...

10.07.13
Colorectal Cancer Screening. Manual for General Practitioners

Kolorektální karcinom (KRK) patří mezi nejčastější maligní onemocnění v zemích Evropské unie a Česká republika (společně s Maďarskem a Slovenskem) zaujímá...

10.07.13
Moderní farmakoterapie v pneumologii

Farmakoterapie nemocí plic a průdušek prodělává v posledních letech velký rozmach. Terapeutické postupy z posledních 10 let zásadně ovlivňují přístup k...

10.07.13
Průvodce cévními chorobami pro pacienty

Cévní onemocnění patří k hlavním příčinám úmrtí a pracovní neschopnosti. Postihují přitom stále častěji i jedince v produktivním věku, jejich časná stadia...

20.06.13
Minimum z plicní chirurgie...krok za krokem

Kniha Minimum z plicní chirurgie je určena chirurgům, traumatologům, pneumologům, začínajícím hrudním chirurgům, pregraduálním a postgraduálním studentům....

20.06.13
Vegetariánská strava v léčbě diabetu

Optimální složení diet pro nemocné s diabetem z hlediska dlouhodobého ovlivnění hmotnosti a metabolických ukazatelů je stále předmětem diskusí. Jednou z...

30.05.13
Systémové amyloidózy a jejich léčba

Systémové amyloidózy jsou poměrně vzácná onemocnění postihující zejména ledviny, myokard a orgány travicího traktu. Jde o obtížně léčitelná onemocnění s...

30.05.13
Potravinové alergie

Potravinovou alergií trpí kolem 4 % populace. Jde ale pouze o přepočítanou hodnotu, výskyt je totiž rozdílný pro různé věkové kategorie. Zatímco v...

30.05.13
Průduškové astma v dětském věku

Kniha je aktuálním souhrnem současných poznatků o astmatu u dětí a mladistvých. V této věkové skupině se astma již řadu let drží na první příčce pomyslného...

30.05.13
Klimakterická medicína, 2. vydání

Klimakterická medicína je hraniční obor sledující změny ženského organismu spojené s estrogenní nedostatečností a možnosti jejich prevence i léčby. Vzhledem...

30.05.13
Léčba inzulinovou pumpou aneb každodenní život rodiny Novákovy

Kniha pro pacienty se zaměřuje na léčbu inzulinovou pumpou s důrazem na praktické aspekty.

Jednotlivé problémy resp. jejich řešení jsou čtenářům...

22.05.13
Hypoglykemie. Od fyziologie ke klinické praxi

Monografie je zaměřená na teoretické a praktické informace o současném pohledu na hypoglykemické stavy.

V první části jsou uvedena základní fakta o...

22.05.13
Diabetes mellitus a mozek

Diabetes mellitus 2. typu je metabolickou nemocí, která postihuje mnoho systémů lidského těla, cerebrálně-nervový systém nevyjímaje. Dnes již existuje velké...

13.05.13
Diabetes mellitus a doplňky stravy

Pacienti s diabetem se v tisku, na internetu i od známých dozvídají o řadě nejrůznějších a „zaručeně účinných“ léčebných přípravků z říše rostlinné i...

13.05.13
Diabetes mellitus a bolest

Nemoci se mohou projevovat různými klinickými symptomy. Bolest patří mezi nejčastější a nejčasnější příznaky většiny nemocí. Je varovným signálem, který...

08.04.13
Medical English in Stomatology II.

Druhý díl úspěšné moderní učebnice lékařské angličtiny určené stomatologům a studentům zubního lékařství, vhodné rovněž pro dentální hygieniky a střední...

02.04.13
Cytologie pankreatu

Tenkojehlová aspirační cytologie (FNA) patří k miniinvazivním metodám v diagnostice solidních i cystických lézí pankreatu. Je-li umocněna kvalitní...

02.04.13
Perorální antidiabetika

Přes všechna preventivní opatření minulých desetiletí se diabetes mellitus 2. typu stal jedním ze stěžejních zdravotnických problémů současnosti. Počet...

02.04.13
Astma bronchiale. Průvodce ošetřujícího lékaře

Asthma bronchiale patří svými medicínskými i společenskými důsledky k nejvýznamnějším nemocem současnosti. Pohled na astma a jeho terapii se v této době...

02.04.13
Miniinvazivní přístupy v cévní chirurgii

Minimálně invazivní operace představují atraktivní alternativu ve srovnání s klasickými chirurgickými přístupy. K minimalizaci operačních vstupů dochází...

11.03.13
Diabetes mellitus v kostce. Průvodce pro každodenní praxi

Publikace Diabetes mellitus v kostce přináší stručné, přehledné a aktuální informace o typech diabetu, rizikových faktorech, epidemiologii, statistice,...

01.03.13
Karcinom žaludku

Karcinom žaludku zůstává v celosvětovém měřítku po karcinomu plic druhým nejčastějším maligním onemocněním. Předkládaná monografie čtenáře přehledně...

21.01.13
Schizofrenie a její léčba

Třetí rozšířené vydání úspěšné publikace se zabývá schizofrenií, onemocněním, které je laickou veřejností považováno za katastrofické, a na které podobně...

17.01.13
Diabetes mellitus a reprodukční funkce

Až do začátku nového tisíciletí byly poruchy sexuálních funkcí u mužů i žen s diabetem spíše přehlíženou problematikou. V posledních letech již je známa...

17.01.13
Screening nádorů prsu v České republice

Hlavní strategií léčby karcinomu prsu nejsou nové převratné léky, nýbrž dobře organizovaný a ženami navštěvovaný mamární screening. Pokud nám skutečně...

17.01.13
Revmatologie

Druhé aktualizované a rozšířené vydání učebnice základního významu pro specializační vzdělávání v oboru revmatologie i pro jeho další rozvoj v České...

10.12.12
Nevyhnutelné konce - zaměstnanci, obchody a vztahy, jichž se musíme vzdát, abychom se pohnuli dál

Konce nejsou tragédie, kterých je třeba se obávat a litovat jich, ale jsou to nezbytné fáze růstu, jak říká klinický psycholog a odborný konzultant Henry...

14.11.12
Praktická psychiatrie

Moderní příručka pro každodenní psychiatrickou praxi – jak v ambulantních podmínkách, tak v prostředí lůžkových oddělení. Důraz je kladen především na...

14.11.12
Sexuologie pro urology a gynekology

Publikace několika našich významných odborníků z oblasti sexuologie, urologie a gynekologie vychází z mnohaleté sexuologické, urologické a gynekologické...

14.11.12
Slovník farmaceutických eponym

Farmaceutický eponym (z řeckého eponymos = dávající jméno) je v praxi užívané autorské označení receptury, reakce, léčiva, léčivého přípravku, pomůcky,...

14.11.12
Diabetes mellitus a smysly

O diabetu s oblibou hovoříme jako o nemoci, která postihuje všechny orgány, tkáně i tělesné funkce a která zasahuje prakticky do každého oboru medicíny....

14.11.12