Nakladatelství Franze Kafky

Nakladatelství Franze Kafky je součástí Centra Franze Kafky. I když se orientuje na vydávání děl autorů tzv. pražské německé literatury a sekundární literatury k tomuto tématu, jak odborné tak beletristické, nevyhýbá se ani vydávání jiných titulů, které beprostředně souvisejí s činností Společnosti Franze Kafky. Na všech vydávaných publikacích se podílejí přední čeští odborníci, literární vědci, překladatelé, typografové a výtvarníci. Od svého založení v roce 1990 vyšlo v Nakladatelství přes 110 titulů.