Oikoymenh

Edice OIKOYMENH vznikla v sedmdesátých letech z podnětu Ladislava Hejdánka jako samizdatová edice. Jejím smyslem bylo obnovit duchovní život, který byl v Československu po dlouhou dobu devastován.
Teprve po změně politického režimu v r. 1989, konkrétně od roku 1991, začalo nakladatelství OIKOYMENH oficiálně vydávat knihy, a to nejprve jako součást ISE (Institut pro středoevropskou kulturu a politiku). K osamostatnění a nabytí právní subjektivity došlo v roce 1996.
Zakládajícími členy sdružení jsou Ladislav Hejdánek, Jakub S. Trojan a Aleš Havlíček. Nakladatelství navazuje na tradici samizdatové edice OIKOYMENH a cílem jeho činnosti je vydávat kritické stati a díla, navazující na nejlepší tradice evropské filosofie a theologie.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Úvod do filosofování

Kniha je nejen úvodem do filosofování a filosofie, ale zároveň úvodem do myšlení Ladislava Hejdánka. Autor ve dvanácti sešitech dělených do krátkých a...

20.02.18
Morálka práva

Publikace přináší jedno z nejvýznamnějších děl představitele právní filozofie a teorie 20. století (1902 - 1978).

15.09.09